Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το υγραέριο αποτελεί μια ιδανική λύση για οικονομική θέρμανση σε περιοχές που δεν υφίσταται δίκτυο φυσικού αερίου. 
Στο άρθρο μας αυτό θα αναφερθούμε σε εγκαταστάσεις υγραερίου με δεξαμενή υγραερίου που αποτελεί και την μοναδική λύση για οικονομική θέρμανση με υγραέριο και όχι στην  λύση με συστοιχία φιαλών υγραερίου που είναι μία λύση που αφενός δεν παρέχει κάποια σημαντική οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο, μια και το υγραέριο σε φιάλες είναι πολύ ακριβότερο από το χύμα υγραέριο και αφετέρου αφορά μόνο μικρές κατοικίες και επιπλέον έχει το ντεζαβαντάζ τής ταλαιπωρίας τής συχνής αντικατάστασης των φιαλών υγραερίου.    

Το χύμα υγραέριο είναι ένα αρκετά πιο φθηνό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο . Η τιμή του στην ελεύθερη αγορά με σημερινές τιμές κυμαίνεται περίπου στα  0,55 ευρώ/lit όταν διαθέτουμε δική μας και όχι μισθωμένη δεξαμενή υγραερίου ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται γύρω στα  1,10 ευρώ/lit.

Η δεξαμενή υγραερίου δύναται να εγκατασταθεί είτε σε κτήρια μονοκατοικίας είτε σε κτήρια πολυκατοικίας με τα ίδια σημαντικά αποτελέσματα εξοικονόμησης και πολύ πιο οικονομικής θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο. 

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου είναι απόλυτα ασφαλής καθώς γίνεται πάντα στον περιβάλλοντα χώρο του εκάστοτε κτηρίου και ποτέ σε εσωτερικό χώρο. Πέραν τούτου η κάθε δεξαμενή είναι πιστοποιημένη και ελεγμένη από τον αρμόδιο φορέα και διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας με αποτέλεσμα να είναι απολύτως κατάλληλη για οικιακή χρήση. 

Η δεξαμενή υγραερίου όπως είπαμε και παραπάνω εγκαθίσταται πάντα στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου είτε υπέργεια πάνω στο έδαφος επί βάσης από μπετόν είτε επιχωματωμένη μέσα στο έδαφος. 

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου καθώς και τα δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας του λέβητα με υγραέριο διέπονται από τον Τεχνικό Κανονισμό Υγραερίου Υ.Α 31856/ ΦΕΚ 1257 Β'/3-9-2003  και η εγκατάσταση και κατασκευή τους απαιτεί την εκπόνηση ειδικής Μηχανολογικής Μελέτης Υγραερίου η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή προκειμένου να εκδοθεί άδεια για την εγκατάσταση της καθώς και μελέτη πυρασφάλειας η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου χωρίς μελέτη και άδεια απαγορεύεται, αποτελεί πολεοδομική παράβαση και παράλληλα διώκεται ποινικά.


Η υπέργεια δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και σε απόσταση ασφαλείας όπως ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου 1,5 m από κτήρια, γκαράζ και τα όρια τής ιδιοκτησίας αν πρόκειται για δεξαμενή μέχρι 500 lit, 3m αν πρόκειται για δεξαμενή υγραερίου μεγαλύτερη από 500 lit και μικρότερη από 2500 lit και 7,5 m αν πρόκειται για δεξαμενή μεγαλύτερη από 2500 lit και μικρότερη από 9000 lit (περίπτωση εξαιρετικά σπάνια για οικιακές εγκαταστάσεις).


Η υπόγεια επιχωματωμένη δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται μέσα στο έδαφος σε λάκκο με πλευρικά τοιχεία και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και σε απόσταση ασφαλείας όπως ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου 1,5 m από κτήρια, γκαράζ και τα όρια τής ιδιοκτησίας αν πρόκειται για δεξαμενή μέχρι 500 lit, 3m να πρόκειται για δεξαμενή υγραερίου μεγαλύτερη από 500 lit και μικρότερη από 2500 lit και 3 m αν πρόκειται για δεξαμενή μεγαλύτερη από 2500 lit και μικρότερη από 9000 lit (περίπτωση εξαιρετικά σπάνια για οικιακές εγκαταστάσεις).
Σε ότι αφορά τις υπόγειες δεξαμενές υγραερίου αυτές είναι δύο τύπων όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.Οι κατακόρυφου τύπου δεξαμενές οι οποίες είναι συνήθως μικρές δεξαμενές μέχρι 1000 lit και η οριζόντιου τύπου δεξαμενές που μπορεί να είναι και μεγαλύτερης χωρητικότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι δεξαμενές υγραερίου που προορίζονται για υπόγεια επιχωματωμένη εγκατάσταση διαθέτουν κατάλληλη ανοδική προστασία από διαβρώσεις και σκουριά. Επιχωματώνονται πλήρως εντός του εδάφους με σκύρα και προϊόντα εκσκαφής και εκτός εδάφους μένει μόνο το καπάκι τους όπου περιλαμβάνει τα όργανα προστασίας και ρύθμισης καθώς και την βαλβίδα για την πλήρωση τής δεξαμενής. 

Η εγκατάσταση υπέργειας δεξαμενής υγραερίου μετράει κανονικά στο συντελεστή κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου και για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος αν το οικόπεδο διαθέτει υπόλοιπο δόμησης . Σε περίπτωση που τα κτίσματα που βρίσκονται εντός του οικοπέδου καλύπτουν πλήρως τα επιτρεπόμενα εμβαδά κάλυψης και δόμησης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή συντελεστών δόμησης και κάλυψης η δεξαμενή υγραερίου μπορεί να εγκατασταθεί  μόνο υπόγεια καθώς στην περίπτωση αυτή δε προσμετράται στην δόμηση η την κάλυψη . 

Όπως προαναφέραμε μια δεξαμενή υγραερίου δύναται να εξυπηρετήσει είτε μια μονοκατοικία είτε και πολυκατοικία τόσο στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης με κοινό λέβητα για όλα τα διαμερίσματα , είτε με ξεχωριστούς ατομικούς λέβητες αερίου για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά ( πλήρης αυτονομία)


Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το δίκτυο τροφοδοσίας των ατομικών μονάδων με υγραέριο να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να καταλήγει στο κάθε διαμέρισμα ξεχωριστή παροχή υγραερίου η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο μετρητή αερίου ώστε να γίνεται η μέτρηση της κατανάλωσης υγραερίου για το κάθε διαμέρισμα τής πολυκατοικίας. 

Σε μονοκατοικίες  καθώς και σε πολυκατοικίες με υπάρχουσα κεντρική θέρμανση που διαθέτουν υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου  για να δουλέψει η εγκατάσταση με υγραέριο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει αντικατάσταση  μόνο του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα υγραερίου. Θα πρέπει να αποξηλωθεί πλήρης η παλαιά εγκατάσταση πετρελαίου και η υπάρχουσα δεξαμενή πετρελαίου και να γίνει έλεγχος αν ο χώρος του υπάρχοντος λεβητοστασίου έχει τα κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού - αερισμού που προβλέπει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου. Αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ανοίγματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον χώρος λεβητοστασίου . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως ο παλαιός λέβητας και να  εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο μια επιτοίχια μονάδα λέβητα αερίου η οποία αποτελεί και την καλύτερη δυνατή επιλογή καθώς οι μονάδες αυτές είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά για το σκοπό αυτό , είναι μονάδες συμπύκνωσης που εκμεταλλεύονται την θερμότητα των παραγόμενων καυσαερίων και κατά συνέπεια έχουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και πολύ οικονομικότερη λειτουργία από ένα κοινό λέβητα του οποίου αλλάζουμε απλά το καυστήρα πετρελαίου που διαθέτει με ένα καυστήρα υγραερίου. 

Σε πολυκατοικίες που επιλεγεί πλήρης αυτονομία ανά διαμέρισμα θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως ο παλαιός λέβητας και να  εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο του κάθε διαμερίσματος  μια  μικρή επιτοίχια μονάδα λέβητα αερίου που και αυτή είναι συμπύκνωσης και με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και πολύ οικονομική λειτουργία.                      

Προκειμένου να δούμε το πόσο οικονομικότερη είναι η λειτουργία τής εγκατάστασης θέρμανσης με την χρήση υγραερίου παρακάτω θα εξετάσουμε ενδεικτικά περίπτωση μονοκατοικίας 150 τ.μ χωρίς ιδιαίτερη μόνωση/     

Για την κάλυψη των θερμικών απαιτήσεων της εν λόγω μονοκατοικίας υποθέτουμε ότι αυτή λειτουργούσε με ένα λέβητα πετρελαίου 30.000 Kcal/h = 34,88 Kw o οποίος θα αντικατασταθεί με ένα επιτοίχιο λέβητα αερίου ονομαστικής ισχύος 29 Kw 


Η ωριαία κατανάλωση υγραερίου σε Kg/h δίνεται από τον μαθηματικό τύπο 

V=Qn/Hi = 29/12 = 2,41 Kg/h

Qn = 29 Kw (ονομαστική ισχύς του λέβητα)

Ηι = 12 Kwh/Kg (κατώτερη θερμογόνος δύναμη υγραερίου)

Το ειδικό βάρος του υγραερίου (LPG) μείγμα προπανίου 20% και προπανίου 80% σε υγρή μορφή και σε θερμοκρασία +20 C είναι 0,56 Kg/lit

Η ωριαία κατανάλωση υγρού υγραερίου για την λειτουργία του λέβητα σύμφωνα με τα παραπάνω είναι 2,41 Kg/h / 0,56 Kg/lit = 4,30 lit/h

Aν υποθέσουμε ότι ο λέβητας θα δουλεύει  για 8 ώρες μια ψυχρή μέρα του χειμώνα η συνολική κατανάλωση σε υγραέριο θα είναι  8 h X 4,30 lit/h = 34,4 lit υγραερίου.

Με την τιμή του υγραερίου κυμαίνεται σήμερα στα 0,55 ευρώ/lit  περίπου το κόστος λειτουργίας του λέβητα αερίου είναι 34,4 lit X 0,55 ευρώ/lit = 18,92 ευρώ 


Στην περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργούσε με το λέβητα πετρελαίου η ωριαία κατανάλωση πετρελαίου για τον λέβητα 30.000 Kcal/h προκύπτει από τον τύπο 

G =  Pn/10000X0,8 = 30.000/10000X0,8 = 3,75 Kg/h 


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πυκνότητα του πετρελαίου είναι 0,86 Kg/lit  η ωριαία κατανάλωση σε λίτρα είναι 3,75 Kg/h / 0,86 Kg/lit = 4,36 lit/h .

Για τις ίδιες ώρες λειτουργίας ( 8 ώρες)  η συνολική κατανάλωση σε πετρέλαιο θα είναι  8 h X 4,36 lit/h = 34,88 lit πετρελαίου .

Με την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται σήμερα στα 1,10 ευρώ/lit  περίπου το κόστος λειτουργίας του λέβητα πετρελαίου είναι 34,88 lit X 1,10 ευρώ/lit = 38,36 ευρώ 

Δηλαδή έχουμε μια εξοικονόμηση 19, 44 ευρώ ήτοι πάνω από 50% στην χειρότερη των περιπτώσεων . 

Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να φτάσει και στο 70% αν λάβουμε υπόψη ότι ο επιτοίχιος λέβητας αερίου είναι αυτορυθμιζόμενος από 6 Kw έως τα 29 Kw και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σε φουλ ισχύ εν αντιθέσει με τον λέβητα πετρελαίου που δεν διαθέτει αυτή την δυνατότητα.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω απλό παράδειγμα οι διαφορά είναι τεράστια . Με την χρήση του υγραερίου μπορούμε να έχουμε πολύ φθηνή και αξιόπιστη θέρμανση ..

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης και υγραερίου  και έχει την δυνατότητα να προτείνει να σχεδιάσει, να προμηθεύσει τον κατάλληλο εξοπλισμό (δεξαμενές υγραερίου, επιτοίχιους λέβητες αερίου, καυστήρες αερίου κ.λ.π)    και να εγκαταστήσει το καταλληλότερο για το κάθε κτήριο σύστημα θέρμανσης με υγραέριο  

Για οιανδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφτείτε  την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο  www.anadrasi.com να αποστείλετε email στην διεύθυνση info@anadrasi.com να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020152 η να μας επισκεφθείτε στις εγκαταστάσεις μας επί της οδού Δ. Παπανικολάου 12 Κορωπί Αττικής.  


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΤΟΛΙΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ - ΥΔΡΟΓΟΝΟ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ

Σε ολόκληρη την ΕΕ, 50 εκατομμύρια οικογένειες βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια. Ορισμένες δεν έχουν πρόσβαση σε ενέργεια σε προσιτές τιμές, ενώ άλλες μένουν σε παλιά κτίρια χωρίς μόνωση που δεν μπορούν εύκολα να θερμανθούν. Πολλοί ζουν χωρίς φωτισμό, οικιακές συσκευές, θέρμανση και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μαγειρέματος. Δεν μιλάμε φυσικά για χώρες τους τρίτου κόσμου όπου η ενεργειακή φτώχεια είναι σε απόλυτο βαθμό και προσεγγίζει σε πολλές περιπτώσεις και το 99% του πληθυσμού τέτοιων χωρών.Σε παγκόσμιο επίπεδο, 1,2 δισ. άνθρωποι (το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού) ζουν στο "σκοτάδι", χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, ενώ περισσότεροι από 2,7 δισ. άνθρωποι (το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού) δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις μαγειρέματος. Το 95% των πληθυσμών αυτών ζουν σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής και των αναπτυσσόμενων περιοχών της Ασίας.

Τεράστια  η ενεργειακή φτώχεια και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο και τους λόγους θα τους αναλύσουμε παρακάτω.  

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου. Σε αυτές τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακές παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας.

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Οι αιτίες της ενεργειακής φτώχειας είναι πάρα πολλές και εδώ να αναφερθούμε στις βασικότερες.Η δυτική κοινωνία και οι πλούσιες και ισχυρές χώρες που την αποτελούν, με την βιομηχανική επανάσταση και την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών, με βασικότερη αυτή του ηλεκτρισμού, κατανάλωσε κατά την διάρκεια των τελευταίων 200 ετών περισσότερη κατά κεφαλή ενέργεια από ότι όλες οι υπόλοιπες κοινωνίες μαζί σε όλη την διάρκεια τής καταγεγραμμένης ιστορίας. Έφτασαν οι δυτικές κοινωνίες σε σημείο να απολαμβάνουν ένα χωρίς προηγούμενο επίπεδο ζωής και αυτό φυσικά οφείλεται στα αποθέματα ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ) που δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια....όχι ουρανοκατέβατα αλλά από τα έγκατα της μάνας γης.

Δυστυχώς όμως η καλοτυχία και η απερίσκεπτη σπατάλη των φυσικών πόρων κάποια στιγμή αναπόφευκτα τελειώνει. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι πίστευαν ότι ακόμα και αν τα αποθέματα των φυσικών πόρων δεν είναι απεριόριστα, τουλάχιστον είναι αρκετά για πολλά χρόνια ακόμα , αδιαφορώντας όμως για το απώτερο μέλλον και τις μελλοντικές γενιές των ανθρώπων. Ο ναρκισσισμός των σύγχρονων καταναλωτικών κοινωνιών τις έκανε να μη μπορούν να δουν την επερχόμενη καταστροφή από την ενεργειακή απληστία της ..

Οι ενεργειακές ανάγκες όλο και αυξάνονταν με την πάροδο των ετών και σε συνδυασμό με το όλο και απομειούμενα αποθέματα των φυσικών πόρων αλλά και την έλλειψη τέτοιων φυσικών πόρων σε κάποιες ισχυρές χώρες δημιούργησε την ενεργειακή αποικιοκρατία . Δηλαδή κατάληψη είτε με στρατιωτικά μέσα είτε με οικονομικά μέσα χωρών που διέθεταν πλούσιους φυσικούς πόρους για εκμετάλλευση και κέρδη. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης ήταν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι , με εκατομμύρια νεκρούς ανθρώπους, συνεχείς αιματηροί τοπικοί πόλεμοι αλλά και οικονομικοί πόλεμοι που διέλυαν ανθρώπους , κοινωνίες και κράτη, έσπερναν τον θάνατο, την φρίκη, την φτώχεια και την πείνα σε εκατομμύρια ανθρώπους προκειμένου οι δυτικές κοινωνίες να απολαμβάνουν τα αγαθά τής ενέργειας και κάποιοι να πλουτίζουν εξωφρενικά από όλο αυτό το πανηγύρι δημιουργώντας τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και τη συσσώρευση του πλούτου σε πολύ λίγα χέρια..

Τρανό παράδειγμα τα γεγονότα με το τρελό πολεμικό παιχνίδι που παίζεται τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Μέσης Ανατολής, τής υποσαχάριας Αφρικής, στην χώρα μας με την διαρκή ένταση στο Αιγαίο και τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας, στις χώρες τής Λατινικής Αμερικής με την εγκαθίδρυση αυταρχικών καθεστώτων που ουσιαστικά είναι υπάλληλοι των ενεργειακών κονσόρτσιουμ και των στρατιωτικοβιομηχανικών συμπλεγμάτων και που σκοπό έχουν να υφαρπάξουν με την βία και την καταπίεση των λαών των φυσικό ενεργειακό πλούτο προς όφελος πρώτα από όλα των μεγάλων εταιρειών και κατά δεύτερο λόγο των δυτικών κοινωνιών τής επίπλαστης και ναρκισσιστικής ευμάρειας τους. Αλλά οι πηγές όλο και εξαντλούνται και η πείνα των μεγάλων για κέρδος δεν τιθασεύεται.. Οι τιμές αυξάνουν συνεχώς , με αποτέλεσμα πλέον η ενεργειακή φτώχεια να έχει κτυπήσει για γερά και τις δυτικές κοινωνίες.. Το μέλλον ζοφερό και άδηλο.

Πέραν αυτών η συνεχής εξόρυξη των φυσικών πόρων αλλά και η χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό και οικολογικό αποτύπωμα καθώς έχει προξενήσει ανεπανόρθωτες ζημίες στο περιβάλλον (καταστροφή της ατμόσφαιρας, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τεράστιες ζημιές στην χλωρίδα και την πανίδα, κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη με κίνδυνο ολικής καταστροφής από το λιώσιμο των πάγων στους πόλους και την ερημοποίηση τεράστιων τμημάτων της γης).

Η ώρα δεν είναι μηδέν ... είμαστε κάτω από το μηδέν. Η τεράστια ανάπτυξη δυτικού τύπου σε πολυπληθείς χώρες τής Ασίας (Κίνα, Ινδία) και η απαίτηση τεράστιων ποσών ενέργειας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του είδους της ανάπτυξης έχουν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Ένας αδυσώπητος οικονομικός πόλεμος έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και παράλληλα ένας τρελός εξοπλιστικός ανταγωνισμός που προδικάζει ένα ακόμα καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο που θα δώσει την χαριστική βολή στην ανθρωπότητα.

Οι άνθρωποι πελαγωμένοι αλλά και ναρκωμένοι από την επίπλαστη ευμάρεια, που σιγά σιγά βέβαια την χάνουν και αυτήν με την ενεργειακή φτώχεια και όχι μόνο φυσικά, άλλοι περιμένουν τον από μηχανής θεό να μας σώσει (οι περισσότεροι δυστυχώς) και άλλοι έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση και έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται μέσα από περιβαλλοντικά και οικολογικά κινήματα, τα οποία όμως δυστυχώς πολλές φορές είναι ελεγχόμενα από τα αντίθετα συμφέροντα τα οποία έχουν διεισδύσει μέσω τής χρηματοδότησης προκειμένου αυτά τα κινήματα να περιοριστούν σε απλές καταγγελίες και χωρίς να αμφισβητήσουν επί της ουσίας την κυριαρχούσα πολιτική επιλογή της παγκοσμιοποίησης που αποτελεί σήμερα τον βασικό μοχλό εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ενεργειακών κολοσσών που καταληστεύουν τα ελάχιστα πια εναπομείναντα ενεργειακά αποθέματα αλλά και των στρατιωτικοβιομηχανικών συμπλεγμάτων που αποτελούν τα βασικά τους συνεταιράκια.


ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Λύσεις υπάρχουν θα αναρωτηθεί κάποιος .. Τόσο τυφλοί είναι δεν την βλέπουν την καταστροφή που έρχεται.. ;

Φυσικά και υπάρχουν λύσεις και φυσικά την βλέπουν την καταστροφή που έρχεται. Αλλά είναι τόσο άπληστοι και ανόητοι που επιθυμούν να εξαντλήσουν και την τελευταία σταγόνα φυσικών πόρων προς χάρη της αισχροκέρδειας αδιαφορώντας για τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει αυτή η πολιτική επιλογή ( γιατί περί αυτού πρόκειται ας μην γελιόμαστε) πάνω στους ανθρώπους , στις κοινωνίες και στο περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν εφαρμοστεί πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( φωτοβολταϊκά, ανεμογεννητριες, υδροηλεκτρικά , ηλιοθερμία, γεωθερμία, ενεργειακή εξοικονόμηση με θερμική θωράκιση των κτηρίων κ.λ.π. )

Έχουν μπει συγκεκριμένοι στόχοι και έχουν γίνει αρκετά μεγάλες επενδύσεις αλλά τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, καθώς είναι τόσο μεγάλες οι ενεργειακές απαιτήσεις και τόσο ακριβά και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης τα συστήματα αυτά που είναι σχεδόν αδύνατον να καλύψουν τις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες που υπάρχουν.. Πέραν τούτου ο τρόπος που έχει επιλεγεί για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με επιδότηση μεγάλων επενδύσεων φαραωνικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ελέγχονται και πάλι από τους ίδιους μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς που διαχειρίζονται και τούς φυσικούς ενεργειακούς πόρους, ή την κομπραδόρικη επιλογή τής επιδοτούμενης ταρίφας που μετακύλησε το οικονομικό βάρος των επενδύσεων σε Α.Π.Ε στους ασθενέστερους καταναλωτές, δημιούργησε πεδίο δόξης λαμπρής για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια από τους μεγάλους και χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για την πλειοψηφία των ανθρώπων και των κοινωνιών.

Τελευταία και μετά την παταγώδη αποτυχία του όλου εγχειρήματος έχουν υιοθετηθεί οι επιλογές του ενεργειακού συμψηφισμού (δηλαδή η τοποθέτηση συστημάτων Α.Π.Ε από απλούς ιδιώτες στα σπίτια ή τις επιχειρήσεις τους και η διάχυση της παραγόμενης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη ηλεκτρικής ενέργειας και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης πληρώνει μόνο την διαφορά μεταξύ της ενέργειας που καταναλώνει και της ενέργειας που παράγει και διοχετεύει στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο) .Και πάλι όμως και αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό καθώς τα συστήματα αυτά και ακριβά είναι για τούς φτωχούς ανθρώπους και πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο είναι να εφαρμοστούν σε κτήρια πολυκατοικιών (δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι) που αποτελούν το βασικό πυρήνα του αστικού ιστού. Κατά συνέπεια ελάχιστα μπορούν να συνεισφέρουν στην τεράστια παγκόσμια ζήτηση ενέργειας..

Κατά συνέπεια ούτε και οι Α.Π.Ε μπορούν να δώσουν βιώσιμη λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ - Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ

Πριν αναφερθούμε όσο συνοπτικά γίνεται στα πλαίσια ενός εκλαϊκευμένου άρθρου όπως αυτό στην μοναδική λύση που υπάρχει προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι βασική προϋπόθεση για την λύση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος είναι η πολιτική βούληση και επιλογή.

Υπερκέρδη και εκμετάλλευση των ανθρώπινων αναγκών σε ενέργεια δεν μπορούν να συμβαδίσουν με οιανδήποτε λύση . Άρα στα πλαίσια του παρόντος κοινωνικοοικονομικού συστήματος ή οιανδήποτε άλλου συστήματος που έχει βιώσει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα δεν υφίσταται. Ένα διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που θα έχει επίκεντρο του τον άνθρωπο και τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και των κοινωνιών καθώς και την σωτηρία του πλανήτη από την ολική του καταστροφή είναι αυτό που μπορεί μόνο να εφαρμόσει μια πραγματικά αποτελεσματική πολιτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και όχι μόνο, αλλά και της πραγματικής φτώχειας, τής αδικίας, της πείνας και του υποσιτισμού.

Το ποιο θα είναι το σύστημα αυτό δεν επιπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο ενός Μηχανικού όπως ο γράφων. Μπορεί να έχω την δική μου άποψη και την δική μου τοποθέτηση αλλά αφενός αυτό εκφεύγει του ενημερωτικού σκοπού του παρόντος άρθρου και σε τελευταία ανάλυση είναι ένα μείζον θέμα που οφείλει να απασχολήσει τους οικονομικούς και πολιτικούς φιλοσόφους, τους ενασχολούμενους με την πολιτική πολιτικούς και μη καθώς και τα κοινωνικά κινήματα ανά το κόσμο που θα πρέπει να βρουν την διέξοδο από τα αναποτελεσματικά για την ανθρωπότητα κοινωνικοοικονομικά συστήματα που έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη τα τελευταία 200 χρόνια από την Γαλλική Αστική Επανάσταση και μετά στο σημερινό αδιέξοδο.

Ας δούμε λοιπόν το ζουμί αυτής της υπόθεσης , η οποία σημειωτέον δεν είναι καινούργια καθώς είναι γνωστή στην επιστημονική και τεχνική κοινότητα εδώ και πολλά πολλά χρόνια και μάλιστα έχουν γίνει και αρκετές εφαρμογές με απόλυτη επιτυχία και με λαμπρά αποτελέσματα χωρίς όμως αυτή να έχει καταστεί η αιχμή του δόρατος για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος που λέγεται ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ .Το υδρογόνο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χημικά στοιχεία που υπάρχει παντού στην φύση ( στο νερό πρωτίστως αλλά και στο φυσικό αέριο ) 
Αξιοποιείται τόσο ως πρώτη ύλη όσο και σε ενδιάμεσες χημικές διεργασίες για την παραγωγή υλικών, ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε συστήματα όπως οι κυψέλες καυσίμου για τη μετατροπή της χημικής ενέργειας απευθείας σε ηλεκτρική.

Το 75% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου βασίζεται σήμερα σε μια τεχνολογία που μετατρέπει το φυσικό αέριο σε υδρογόνο με τη χρήση ατμού. Εντούτοις, η τεχνολογία αυτή έχει αρκετά μειονεκτήματα. Κατ’ αρχάς, απαιτεί σημαντικά ποσά ενέργειας για τη μετατροπή και τον διαχωρισμό του υδρογόνου από τα υπόλοιπα συστατικά που προκύπτουν από την αντίδραση του φυσικού αερίου με ατμό. Επιπλέον, οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Υπάρχουν όμως αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής του υδρογόνου χωρίς να δημιουργούνται τα παραπάνω προβλήματα.

Η βασικότερη από αυτές είναι η ηλεκτρόλυση με την χρήση νερού ( απλό νεράκι του θεού που υπάρχει παντού). Πολύ απλά φανταστείτε ένα κουτί στο οποίο βάζουμε νερό, το οποίο, με τη χρήση θερμότητας και ηλεκτρισμού, μετατρέπεται σε υδρογόνο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι πως δεν απαιτείται η χρήση υδρογονανθράκων, αφού η βασική πρώτη ύλη είναι το νερό. Επίσης, η κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλότερη γιατί το νερό μετατρέπεται απευθείας σε υδρογόνο, χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσων διεργασιών. Η θερμότητα και ο ηλεκτρισμός που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η ηλεκτρόλυση μπορούν να προέλθουν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμία γεωθερμία κ.λ.π). Έτσι αφενός έχουμε απευθείας παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η ίδια τεχνολογία μάλιστα οδηγεί και στην παραγωγή οξυγόνου, το οποίο είναι ακόμα ένα αέριο εξαιρετικά χρήσιμο για τον άνθρωπο, το περιβάλλον καθώς και για την βιομηχανία και την ιατρική.

Παρότι η ηλεκτρόλυση είναι μια εξαιρετική τεχνολογία μερικοί επικαλούνται κάποια τεχνικά προβλήματα (όχι ανυπέρβλητα κατά την άποψη της επιστημονικής κοινότητας αλλά και την δική μου προσωπικά ως Μηχανικού) τα οποία αυτοί που τα διατείνονται, ισχυρίζονται ότι καθιστούν δυσχερή και οικονομικά ακριβή την καθολική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι σήμερα.
Συνοπτικά τα προβλήματα τα προβλήματα αυτά τα οποία κάποιοι (όχι και τόσο αθώοι ) διατείνονται ότι υπάρχουν είναι τα εξής :
 • Tα υλικά που αξιοποιούνται μέχρι στιγμής για την ηλεκτρόλυση έχουν απόδοση και διάρκεια χαμηλότερη από το όριο που απαιτείται.
 • Η αποθήκευση του παραγόμενου από την ηλεκτρόλυση υδρογόνου είναι κάπως δύσκολη καθώς η ογκομετρική πυκνότητά του είναι μικρή και απαιτεί πολύ μεγάλα δοχεία προκειμένου να αποθηκευθεί σε χαμηλή πίεση. Για να αυξήσουμε την ποσότητα του υδρογόνου που μπορεί να αποθηκευτεί, πρέπει να το συμπιέσουμε σε πιέσεις που φτάνουν τα 200-500 bar, το οποίο απαιτεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας. 
 • Το υδρογόνο είναι εύφλεκτο, επομένως η αποθήκευση και η μεταφορά του απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας
Τα προβλήματα αυτά όμως δεν αποτελούν τροχοπέδη για την καθολική εφαρμογή ενός συστήματος που η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι τόσο φτηνή και που θα λύσει μία δια παντός τόσο το πρόβλημα τής ενεργειακής φτώχειας όσο και το πρόβλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής από την χρήση των υδρογονανθράκων .

Σε ότι αφορά το πρώτο ζήτημα, μεγάλα πολυτεχνεία ανά το κόσμο καθώς και μεγάλες εταιρείες στον ενεργειακό τομέα έχουν μελετήσει λύσεις σε ότι αφορά τα υλικά ηλεκτρόλυσης και την απόδοση τους με την εξεύρεση κατάλληλων καταλυτών πολύ υψηλής απόδοσης . Απλά χρήματα και επενδύσεις χρειάζονται για να προχωρήσουν στην τελειοποίηση τους.

Σε ότι αφορά την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα για την επίτευξη της ηλεκτρόλυσης αυτή μπορεί να παραχθεί χωρίς υψηλό κόστος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά , ηλιοθερμία, γεωθερμία αλλά και πολύ μικρή χρήση συμβατικών καυσίμων καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη για μια αποδοτική ηλεκτρόλυση ενεργειακή σταθερότητα) . Άρα ούτε εκεί υπάρχει εμφανές πρόβλημα.


Τέλος σε ότι αφορά την ασφάλεια μεταφοράς και αποθήκευσης υπάρχουν πλέον τόσο τέλεια συστήματα ασφαλείας και πυροπροστασίας που μπορούν να διασφαλίσουν πλήρως μια τέτοια εγκατάσταση από πλευράς ασφαλείας που δεν υφίσταται σχεδόν κανένας κίνδυνος.

Και όλα τα παραπάνω, ας υποθέσουμε τάχα μου προβλήματα,  αφορούν τεράστιες εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου για την λειτουργία κεντρικών εργοστάσιων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο, οι οποίες φυσικά κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από νεράκι, το οποίο δεν θα τους αποφέρει τα υπερκέρδη που αποκομίζουν σήμερα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά ορυκτά καύσιμα.  

Αυτό όμως που δεν γίνεται ευρέως γνωστό γιατί είναι αυτό που πονάει και καίει πιο πολύ τα συμφέροντα  των μεγάλων εταιρειών είναι το γεγονός ότι σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολυκατοικία , σε κάθε επιχείρηση , σε κάθε βιοτεχνία και σε κάθε βιομηχανία μικρή ή μεγάλη μπορεί να εγκατασταθεί μια μικρή μονάδα παραγωγής υδρογόνου και κατά συνέπεια ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία δεν απαιτεί μεγάλο χώρο και μπορεί να μπει παντού σε κάθε τύπο κτηρίου ) και με την βοήθεια μια μικρής εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και ενός ηλιακού συστήματος να παράγει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα διοχετεύει στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα κατά πολύ μεγαλύτερη από οιανδήποτε σύστημα Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας , και με τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού να παρέχεται σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις βιομηχανίες εξαιρετικά φθηνή ενέργεια δημιουργώντας ένα παγκόσμιο ενεργειακό ιστό παρόμοιο με αυτό που δημιουργήθηκε με το διαδίκτυο και σε συνδυασμό με αλλά μέτρα όπως η ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων καθώς και η χρήση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης υψηλής ενεργειακής απόδοσης (αερόψυκτες αντλίες θερμότητας η γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) να εξαλείψει πλήρως την ενεργειακή φτώχεια από όλο τον κόσμοΕκτός από τα κτήρια η τεχνολογία του υδρογόνου μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως και στις μεταφορές (αυτοκίνητα, αερομεταφορές, ναυσιπλοΐα σιδηρόδρομοι ) με τεράστια οφέλη καθώς όλες οι μεταφορές και μετακινήσεις θα γίνουν εξαιρετικά φθηνές και προσιτές για όλη την κοινωνία. Στην βιομηχανία που η λειτουργία της και το κόστος παραγωγής εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το ενεργειακό κόστος οι επιπτώσεις θα είναι συνταρακτικές καθώς οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων θα μειωθούν δραστικά και θα είναι προσιτές σε όλους τους ανθρώπους. Στο εμπόριο επίσης και κυρίως στο διεθνές εμπόριο το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, που και αυτό σήμερα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην τιμή τους, θα ελαχιστοποιηθεί με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης, προς όφελός τόσο του συνόλου των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών που θα έχουν την δυνατότητα τα προϊόντα τους να φτάνουν σε όλα τα σημεία του κόσμου φθηνά χωρίς την δυσβάστακτη επιβάρυνση των μεταφορικών.

Άλλα αποτέλεσμα ενός τέτοιου εγχειρήματος εκτός από την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας θα είναι επίσης :

 • H εξάλειψη της απαίτησης για τεράστιες επενδύσεις για την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων καθώς και φαραωνικών εργοστασιακών για την επεξεργασία αυτών καθώς και εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η εξάλειψη των διεθνών ανταγωνισμών για τον έλεγχο των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων καθώς και των εξοπλιστικών προγραμμάτων για την διεξαγωγή πολέμων για τον έλεγχο αυτών. 
 • Η εξάλειψη των πολεμικών συρράξεων που οι περισσότερες πλέον γίνονται για τα ορυκτά καύσιμα με σημαντικό αποτύπωμα στην ζωή των κοινωνιών τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και στην οικονομία (φτώχεια. οικονομική δυσπραγία, πείνα, μετανάστευση, κοινωνικός αποκλεισμός) 
 • Περιβαλλοντικό και οικολογικό αποτύπωμα με σημαντική βελτίωση σε όλο το οικοσύστημα καθώς και οριστική λύση τους σημαντικού προβλήματος της κλιματικής αλλαγής εξαιτίας τής οποίας κινδυνεύει πλέον όλος ο πλανήτης από την οριστική του καταστροφή. 
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες ακόμα οφέλη για την ανθρωπότητα από την μετάβαση της ανθρωπότητας από την εποχή των ορυκτών καυσίμων στην εποχή του Υδρογόνου.

Ίσως όλα αυτά φαντάζουν σαν έργο επιστημονικής φαντασίας αλλά πιστέψτε με δεν είναι. Άλλωστε ποιος πίστευε πριν μερικά μόλις χρόνια ότι θα μπορούμε να επικοινωνούμε τόσο εύκολα μέσα από το σπίτι μας με όλη την υφήλιο μέσω του παγκόσμιου ιστού του διαδικτύου.

Μιλάμε για μία νέα μεγάλη επανάσταση, πολύ μεγαλύτερη από αυτή τής βιομηχανικής επανάστασης και αυτή τής ηλεκτρονικής εποχής και του διαδικτύου που ζούμε σήμερα. Μια επανάσταση που μπορεί να αλλάξει οριστικά τον ρου τής ιστορίας τής ανθρωπότητας και του πλανήτη.
Θα διερωτηθεί κανείς και εύλογα. Μα γιατί δεν προχωράμε άμεσα αφού η τεχνολογία υπάρχει και τα οφέλη για την ανθρωπότητα είναι τόσο σημαντικά..
Η απάντηση είναι ότι όπως περιέγραψα και παραπάνω, πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση , μια επανάσταση που δύναται να φέρει τα πάνω κάτω στην ζωή των ανθρώπων , μια επανάσταση που έχουν να κερδίσουν όλοι οι άνθρωποι, οι κοινωνίες και πλανήτης αλλά έχουν να χάσουν και κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι είναι προφανές. Έχουν να χάσουν αυτοί που σήμερα κυβερνούν όλο το κόσμο . Οι μεγάλες ενεργειακές και πετρελαϊκές εταιρείες, οι εταιρείες πολεμικών εξοπλισμών, το διεθνές τραπεζικό σύστημα που τις στηρίζει και είναι το βασικό συνεταιράκι τους καθώς και όλες οι διεφθαρμένες εξουσίες και πολιτικοί που υπηρετούν όλο αυτό το μαύρο σύμπλεγμα του θανάτου, τής καταστροφής, τής πείνας, τής αδικίας, των πολέμων, της εκμετάλλευσης και της καταλήστευσης των ανθρώπων και της μάνας γης. Ενός πενιχρού ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού που μετρά σε μερικές χιλιάδες ανθρωποειδών που ζουν μέσα στην παραφροσύνη της ναρκισσιστικής διαταραχής που τους έχει προξενήσει ο αμύθητος πλούτος και η εξουσία που έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους και τα οποία έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια στην οικονομία των υδρογονανθράκων και των εξοπλιστικών συστημάτων, έχουν βγάλει χιλιαπλάσια εκατομμύρια από αυτές τις επενδύσεις και δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα αν δεν ξεζουμίσουν και την τελευταία ρανίδα που έχει από μείνει πάνω στην γη μέχρι τα όρια τής ύστατης στιγμής τής ολικής καταστροφής. . 

Φυσικά ακόμα και μέσα στο υπάρχον σύστημα υπάρχουν ακόμα μερικοί έξυπνοι και εχέφρονες επιστήμονες που έχουν κατανοήσει το πρόβλημα και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους ισχυρούς φίλους τους για το αδιέξοδο των επιλογών τους και τους ωθούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες χάνοντας πολλά προνομία τους αλλά σώζοντας το υπάρχον σύστημα εκμετάλλευσης, που νομοτελειακά θα καταρρεύσει και αυτό με την ραγδαία επικείμενη εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Να μπουν αυτοί μπροστά από τους λαούς και τους επιστήμονες και να πάρουν την κηδεμονία τής νέας αυτής επανάστασης χάνοντας πολλά, αλλά διατηρώντας τουλάχιστον το πάνω χέρι.. Είναι η έξυπνη λογική από το τίποτα και την εξαφάνιση καλλίτερο είναι το κάτι και σιγά σιγά πάλι μονά ζυγά δικά μας θα είναι. 


Ένας από αυτούς είναι και ο Τζέρεμι Ρίφκιν συγγραφέας σημαντικών έργων, μεταξύ των οποίων ''Το Τέλος της Εργασίας και το μέλλον της΄΄, ''Ο Αιώνας της Βιοτεχνολογίας΄΄ , ΄΄Το Ευρωπαϊκό Όνειρο'', ΄΄Η Nέα Εποχή της Πρόσβασης΄΄, και το best seller ''Η Οικονομία του Υδρογόνου'' , τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 35 γλώσσες και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα . Ο Ρίφκιν είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχηγών κρατών σε όλο τον κόσμο. Διδάσκει στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διευθυντικών Στελεχών της Σχολής Γουόρτον του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και είναι πρόεδρος του Ιδρύματος για τις Οικονομικές Τάσεις που εδρεύει στην Ουάσινγκτον. Καταλαβαίνετε φυσικά περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Ένας εξαιρετικά μορφωμένος, πανέξυπνος και χαρισματικός επιστήμονας του οποίου οι ιδέες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και ριζοσπαστικές αλλά η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη και στόχο έχει την σωτηρία στις βασικές του αρχές του υφιστάμενου κοινωνικοοικονονομικού συστήματος ώστε αυτή η μεγάλη τεχνολογική επανάσταση που αποτελεί την μοναδική σωτηρία για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη να περάσει στα χέρια αυτών που σήμερα κάνουν ότι είναι δυνατόν προκειμένου να τον καταστρέψουν. Το βιβλίο του η ''Η Οικονομία του Υδρογόνου'' είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το θέμα παρότι η σκοπιά που βλέπει τα πράγματα είναι από την αντίπερα όχθη , καθώς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους ισχυρούς να λάβουν τα μέτρα τους πριν η τεχνολογία και η ζωή τους ξεπεράσει και τους βάλει οριστικά στο περιθώριο της ιστορίας.Παναγιώτης Ε. Τόλιας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
           

   

  


Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αφορμή για το άρθρο μας αυτό είναι η περσινή πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής και οι τραγικές επιπτώσεις της τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε ακίνητα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς .
Πλησιάζει πάλι το καλοκαίρι και δυστυχώς ο κίνδυνος των πυρκαγιών θα είναι πάλι εδώ .
Σκοπός του άρθρου μας αυτού δεν είναι να εστιάσουμε στις δεδομένες ευθύνες τής πολιτείας και των διαφόρων φορέων της για την πρόληψη αλλά και την αποτελεσματική καταστολή τέτοιων φαινομένων . Σκοπός μας είναι να πληροφορήσουμε όλους όσους διαθέτουν ακίνητα ( σπίτια , καταστήματα, ξενοδοχεία, τουριστικές υποδομές, κατασκηνώσεις κ.λ.π) κοντά σε δασικές περιοχές σχετικά με τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που θα πρέπει να λάβουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δασική περιοχή που βρίσκεται κοντά στο ακίνητό τους. 

Τα αίτια του προβλήματος και οι κίνδυνοι

Τα βασικά αίτια του προβλήματος είναι :
 • H δόμηση νέων κατοικιών σε επαφή ή και μίξη με δάση και δασικές εκτάσεις, σε μία προσπάθεια διαφυγής από τα αστικά κέντρα, χωρίς να λαμβάνεται πολλές φορές υπόψη ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 • Οι κάτοικοι που πολλές φορές δεν συνειδητοποιούν τις παραμέτρους κινδύνου του νέου τρόπου διαβίωσής τους δίπλα στο δάσος. 
 • Η αυξημένη ποσότητα καύσιμης ύλης και επομένως η μεγαλύτερη πιθανότητα έναρξης πυρκαγιών λόγω εγκατάλειψης της υπαίθρου και μη λήψης προληπτικών προληπτικών μέτρων. 
 • Οι ζώνεs μίξης δασών-οικισμών στην Ελλάδα. Αυτές είναι περιοχές όπου δάσος και κατοικημένες περιοχές συναντώνται και επηρεάζουν η μία την άλλη.
 • Τα παραδοσιακά χωριά  με μειωμένο σήμερα πληθυσμό τα οποία γεωγραφικά βρίσκονται κοντά σε δασικές περιοχές
 • Οι οικισμοί πρώτης ή εξοχικής  κατοικίας μέσα η πλησίον σε δασικές περιοχές 
 • Οι υποδομές τουριστικής ανάπτυξης (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, πάρκα αναψυχής, αγροτουριστικές επιχειρήσεις, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.) μέσα ή πλησίον σε δασικές περιοχές. 
 • Υποδομές βιομηχανικής ανάπτυξης κοντά σε δασικές περιοχές.
Σε αυτές τις ζώνεs μίξης η επαφήs δασών - οικισμών : 
 • Ο πληθυσμός έχει πολλές φορές άγνοια των κινδύνων της πυρκαγιάς και της αντιμετώπισής της.
 • Ο κίνδυνος έναρξης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι αυξημένος.
 • Ο κίνδυνος καταστροφών περιουσιών και υποδομών και ο κίνδυνος απώλειας ζωών είναι εξαιρετικά υψηλοί. 
 • Η δυσκολία αντιμετώπισης μιας πιθανής πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλη. 
Το πόσο κινδυνεύει ένα ακίνητο που βρίσκεται σε επαφή ή μέσα σε ένα δάσος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Οι σπουδαιότεροι είναι : 
 • Η τοπογραφία υψηλού βαθμού επικινδυνότητας: λόφοι, βουνά, ρεματιές, φαράγγια 
 • Το είδος ή ποσότητα και συνέχεια της καύσιμης ύλης (χαμηλή βλάστηση χόρτα, θάμνοι) ή υψηλή βλάστηση (δέντρα) 
 • Οι καιρικές συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς 
 • Η λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας.
 • Τα διαθέσιμα ή όχι μέτρα και μέσα κατασταλτικής πυροπροστασίας 
Τα ακίνητα που ανεγείρονται στις πλαγιές λόφων και βουνών, ιδιαίτερα σε απότομα εδάφη με υψηλή και εύφλεκτη βλάστηση είναι τα πιο επικίνδυνα για τους ενοίκους τους, εφόσον δεν έχουν ληφθεί τα επαρκή μέτρα προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές.

Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος και οι ποιότητα των κατασκευών. Π.χ Ακίνητα πού έχουν ξύλινη στέγη ή ξύλινο φέροντα οργανισμό (κολώνες, δοκάρια κ.λ.π) ή ξύλινη εξωτερική επένδυση ( ξύλινα κουφώματα, ξύλινες επενδύσεις σε τοίχους κ.λ.π)  έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναφλεγούν εξαιτίας μιας δασικής πυρκαγιάς από τα ακίνητα που η στέγη και ο φέροντας οργανισμός τους (κολώνες, δοκάρια κ.λ.π) είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) και η τοιχοποιία τους είναι κατασκευασμένη από οπτόπλινθους (τούβλα) .

Επίσης κίνδυνο διατρέχουν ακόμα και σύγχρονες κατασκευές από μπετόν και τούβλα όταν έχει γίνει εξωτερική θερμομόνωση (θεμοπρόσοψη) ή ακάλυπτη  εξωτερική μόνωση ταράτσας (χωρίς επικάλυψη από άκαυστα υλικά όπως γαρμπιλοσκυρόδεμα, ελαφρομπετόν, κεραμικά πλακάκια, κροκάλες κ.λ.π)  με την χρήση κάθε είδους εύφλεκτου μονωτικού υλικού (πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κ.λ.π) 

Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας  
    
Το πρώτο και βασικότερο από όλα είναι η λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την μείωση των κινδύνων από τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς. 

Τα μέτρα αυτά συνοπτικά είναι τα εξής :
 • Δημιουργία  αντιπυρικής ζώνης γύρω από το ακίνητο καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
 • Κλάδεμα των δέντρων μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.
 • Απομάκρυνση ξερών κλαδιών από τα δένδρα και τους θάμνους.
 • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
 • Αραίωση της δενδρώδους βλάστησης έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 • Αντικατάσταση των πλαστικών σωλήνων που διέρχονται από τους εξωτερικούς τοίχους (υδρορροές, αποχετεύσεις , σωλήνες καλωδίων, σωλήνες νερού κ.λ.π) με μεταλλικούς σωλήνες ( χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες, μαντεμένιους σωλήνες).
 • Καθαρισμός των υδρορροών, τακτικά από τα σκουπίδια και τα υπολείμματα βλάστησης.
 • Αντικατάσταση των εύφλεκτων  εξωτερικών κουφωμάτων (ξύλινα ή πλαστικά κουφώματα, πόρτες, μπαλκονόπορτες, παράθυρα ) με μεταλλικά κουφώματα (αλουμινίου ή σιδερένια) .
 • Κάλυψη των καμινάδων και κάθε είδους ανοιιγμάτων αεραγωγών με άφλεκτα υλικά (π.χ. συρμάτινο πλέγμα ή κατάλληλο fire damper )  ώστε να μην μπορούν να διεισδύσουν σπίθες εντός αυτών.
 • Αποφυγή αποθήκευσης εύφλεκτων αντικειμένων κοντά στο ακίνητο.
 • Τοποθέτηση καυσόξυλων σε  σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
 • Αποφυγή εγκατάστασης κάθε είδους δεξαμενών καυσίμων σε εξωτερικούς χώρους (δεξαμενές πετρελαίου και δεξαμενές υγραερίου). Το καλύτερο οι δεξαμενές αυτές είναι να βρίσκονται σε καλά πυροπροσταευόμενους χώρους με πυράντοχα τοιχώματα (τοιχώματα από μπετόν, τούβλα, τσιμεντόλιθους , πυράντοχη γυψοσανίδα κ.λ.π) που θα φέρουν πυράντοχες πόρτες με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 90 min και όπου υπάρχουν ανοίγματα προς το περιβάλλον (παράθυρα και αγωγοί εξαερισμού) να τοποθετούνται κατάλληλα fire damper που θα απομονώνουν τον χώρο αποθήκευσης των καυσίμων από το περιβάλλον αυτόματα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση δεξαμενών υγραερίου, οι όποιες απαγορεύεται από τους κανονισμούς να τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο, καλό είναι να αποφεύγεται η εγκατάσταση τους σε ακίνητα που κινδυνεύουν από δασική πυρκαγιά . Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να γίνει υπογειοποίηση της δεξαμενής υγραερίου εντός του εδάφους σύμφωνα με το κανονισμό υγραερίου.
 • Αν το ακίνητο διαθέτει ξύλινη στέγη ή ξύλινο φέροντα οργανισμό ( ξύλινες κολώνες και δοκάρια) ή ξύλινες εξωτερικές επενδύσεις τότε πρέπει να γίνει βαφή όλων αυτών με χρησιμοποίηση αντιπυρικών βαφών (Flame retardants), με τις οποίες εμποτίζεται η επικαλύπτεται ο  ξύλινος σκελετός  ή η ξύλινη επένδυση με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αντοχή της κατασκευής στη φωτιά.        

Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας.


Εξαιρετικά σημαντικό είναι να ληφθούν και τα απαιτούμενα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα κατασταλτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι αρκετά. Εδώ θα αναφερθούμε στα βασικότερα . Τα μέτρα αυτά ποικίλουν και η αναγκαιότητα τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο σχεδιασμός τους να γίνει από έμπειρο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ο οποίος αφού λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους του εκάστοτε ακινήτου θα εκπονήσει μία μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και θα σχεδιάσει με ακρίβεια τα απαιτούμενα κατασταλτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Παρακάτω θα αναφερθούμε στα κυριότερα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας ανάλογα με το είδος του εκάστοτε ακινήτου 

Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας για μεμονωμένες κατοικίες.
 • Αγορά κατάλληλου αριθμού πυροσβεστήρων σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα.
 • Αγορά και τοποθέτηση αυτόματων πυροσβεστήρων σκόνης οροφής σε χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρελαίου) και στερεών καυσίμων ( καυσόξυλα, πέλλετ, πυρήνας κ.λ.π)  καθώς και στο λεβητοστάσιο.
 • Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου νερού με μεταλλικούς σωλήνες περιμετρικά του οικοπέδου με πυροσβεστικούς κρουνούς και μεγάλα  άκαυστα λάστιχα μήκους τουλάχιστον 20 m . H τροφοδοσία του πυροσβεστικού δικτύου με νερό μπορεί να γίνει από το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του ακινήτου, εφόσον η πίεση του δικτύου αυτού στα σημεία που βρίσκονται οι κρουνοί είναι τουλάχιστον 3 bar με ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον των δύο πιο απόμακρων κρουνών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό το καλύτερο είναι η τροφοδοσία του πυροσβεστικού δικτύου νερού να γίνει από μια επαρκούς όγκου δεξαμενή νερού ( αν υπάρχει πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή) και μέσω κατάλληλης παροχής και μανομετρικού ύψους πυροσβεστικής αντλίας νερού κατά προτίμηση με πετρελαιοκινητήρα και αυτομάτου λειτουργίας ( δηλαδή θα ξενικά αυτόματα με το άνοιγμα κάποιου πυροσβεστικού κρουνού) και κατάλληλο πιεστικό δοχείο.
 • Προμήθεια αντιασφυξιογόνων μασκών καπνού όσος είναι και ο αριθμός των ενοίκων.
 • Προμήθεια επαρκούς αριθμού βαρελιών άμμου, φτυαριών και αξινών και τοποθέτηση τους σε ειδικό πυροσβεστικό ερμάριο σε εμφανές σημείο που θα το γνωρίζουν όλοι οι ένοικοι του ακινήτου. 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας με μπαταρία και αυτονομία τουλάχιστον 3 ωρών και τοποθέτηση τους σε επίκαιρα σημεία τόσο εντός τής κατοικίας όσο και σε εξωτερικά σημεία του οικοπέδου. 
 • Σε περίπτωση που η κατοικία δεν αποτελεί μόνιμη κατοικία αλλά εξοχική ή οποία δεν κατοικείται μόνιμα ή οι ένοικοι απουσιάζουν πολλές ώρες ή διαμένουν μόνιμα ηλικιωμένοι και παιδιά είναι καλό να χρήσιμο να εγκατασταθεί στην κατοικία αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης εντός τής κατοικίας . Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι συνδεδεμένο μέσω κατάλληλου modem με κινητά τηλέφωνα ώστε να γίνεται άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στους απουσιάζοντες ενοίκους
Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε συγκροτήματα (οικισμούς) κατοικιών
 • Αγορά κατάλληλου αριθμού πυροσβεστήρων σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα για την κάθε κατοικία.
 • Αγορά και τοποθέτηση αυτόματων πυροσβεστήρων σκόνης οροφής σε χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρελαίου) και στερεών καυσίμων ( καυσόξυλα, πέλλετ, πυρήνας κ.λ.π) καθώς και στο λεβητοστάσιο της κάθε κατοικίας. 
 • Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου νερού με μεταλλικούς σωλήνες περιμετρικά του οικοπέδου του οικισμού με κατάλληλα κανόνια πυρόσβεσης καθώς και πυροσβεστικούς κρουνούς με μεγάλα άκαυστα λάστιχα μήκους τουλάχιστον 20 m . H τροφοδοσία του πυροσβεστικού δικτύου σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει από μια επαρκούς όγκου δεξαμενή νερού ( αν υπάρχει πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή) και μέσω κατάλληλης παροχής και μανομετρικού ύψους αυτόματου υδροδοτικού αντλιτικού πυροσβεστικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητη αντλία, πετρελαιοκίνητη αντλία , αντλία jokey και κατάλληλο πιεστικό δοχείο. 
 • Προμήθεια κατάλληλου αριθμού κινητών μονάδων αφρού. 
 • Προμήθεια αντιασφυξιογόνων μασκών καπνού όσος είναι και ο αριθμός των ενοίκων της κάθε κατοικίας. 
 • Προμήθεια επαρκούς αριθμού βαρελιών άμμου, φτυαριών και αξινών και τοποθέτηση τους σε ειδικά πυροσβεστικά ερμάρια σε εμφανή σημεία του οικοπέδου του οικισμού. 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας με μπαταρία και αυτονομία τουλάχιστον 3 ωρών και τοποθέτηση τους σε επίκαιρα σημεία τόσο εντός τής κάθε κατοικίας όσο και σε εξωτερικά σημεία του οικοπέδου του οικισμού. 
Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε κατασκηνώσεις
 • Αγορά κατάλληλου αριθμού πυροσβεστήρων σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα.
 • Αγορά και τοποθέτηση αυτόματων πυροσβεστήρων σκόνης οροφής σε χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρελαίου) και στερεών καυσίμων ( καυσόξυλα, πέλλετ, πυρήνας κ.λ.π) καθώς και στις κουζίνες. 
 • Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου νερού με μεταλλικούς σωλήνες περιμετρικά του οικοπέδου του οικισμού με κατάλληλα κανόνια πυρόσβεσης καθώς και πυροσβεστικούς κρουνούς με μεγάλα άκαυστα λάστιχα μήκους τουλάχιστον 20 m . H τροφοδοσία του πυροσβεστικού δικτύου σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει από μια επαρκούς όγκου δεξαμενή νερού ( αν υπάρχει πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή) και μέσω κατάλληλης παροχής και μανομετρικού ύψους αυτόματου υδροδοτικού αντλιτικού πυροσβεστικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητη αντλία, πετρελαιοκίνητη αντλία , αντλία jokey και κατάλληλο πιεστικό δοχείο. 
 • Προμήθεια κατάλληλου αριθμού κινητών μονάδων αφρού. 
 • Προμήθεια αντιασφυξιογόνων μασκών καπνού όσος είναι και ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα πυροπροστασίας τής κατασκήνωσης. 
 • Προμήθεια επαρκούς αριθμού βαρελιών άμμου, φτυαριών και αξινών και τοποθέτηση τους σε ειδικά πυροσβεστικά ερμάρια σε εμφανή σημεία του οικοπέδου της κατασκήνωσης. 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας με μπαταρία και αυτονομία τουλάχιστον 3 ωρών και τοποθέτηση τους σε επίκαιρα εξωτερικά σημεία του οικοπέδου της κατασκήνωσης. 
Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε ξενοδοχεία
 • Αγορά κατάλληλου αριθμού πυροσβεστήρων σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα ανάλογα με το μέγεθος της ξενοδοχειακής μονάδας.
 • Αγορά και τοποθέτηση αυτόματων πυροσβεστήρων σκόνης οροφής σε χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρελαίου) και στερεών καυσίμων ( καυσόξυλα, πέλλετ, πυρήνας κ.λ.π) καθώς και στα λεβητοστάσια του ξενοδοχείου. 
 • Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου νερού που θα καλύπτει τόσο τους χώρους του ξενοδοχείου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού, περιμετρικά του οικοπέδου, με μεταλλικούς σωλήνες, κατάλληλα κανόνια πυρόσβεσης καθώς και πυροσβεστικούς κρουνούς με μεγάλα άκαυστα λάστιχα μήκους τουλάχιστον 20 m . H τροφοδοσία του πυροσβεστικού δικτύου σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει από μια επαρκούς όγκου δεξαμενή νερού ( αν υπάρχει πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή) και μέσω κατάλληλης παροχής και μανομετρικού ύψους αυτόματου υδροδοτικού αντλιτικού πυροσβεστικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητη αντλία, πετρελαιοκίνητη αντλία , αντλία jokey και κατάλληλο πιεστικό δοχείο. 
 • Κατασκευή συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με νερό μέσω sprinklers που θα καλύπτουν όλους τους κοινόχρηστους χώρους και διαδρόμους τους ξενοδοχείου. 
 • Κατασκευή αυτόματου συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής στις φούσκες απαγωγής καπναερίων στα μαγειρεία του ξενοδοχείου 
 • Προμήθεια κατάλληλου αριθμού κινητών μονάδων αφρού. 
 • Προμήθεια αντιασφυξιογόνων μασκών καπνού όσος είναι και ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα πυροπροστασίας του ξενοδοχείου . 
 • Προμήθεια επαρκούς αριθμού βαρελιών άμμου, φτυαριών και αξινών και τοποθέτηση τους σε ειδικά πυροσβεστικά ερμάρια σε εμφανή σημεία του οικοπέδου του ξενοδοχείου. 
 • Κατασκευή αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης που θα καλύπτει τα δωμάτια, όλους τους κοινόχρηστους χώρους, τους διαδρόμους, τις οδεύσεις διαφυγής, τα μαγειρεία, τούς χώρους αποθήκευσης καυσίμων και τα λεβητοστάσια του ξενοδοχείου 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας με μπαταρία και αυτονομία τουλάχιστον 3 ωρών και τοποθέτηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου, στους διαδρόμους και τις οδεύσεις διαφυγής καθώς και σε επίκαιρα εξωτερικά σημεία του οικοπέδου του ξενοδοχείου.    

Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε βιομηχανίες και αποθήκες
 • Αγορά κατάλληλου αριθμού πυροσβεστήρων σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα ανάλογα με το μέγεθος της βιομηχανικής μονάδας ή της αποθήκης.
 • Αγορά και τοποθέτηση αυτόματων πυροσβεστήρων σκόνης οροφής σε χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρελαίου) καθώς και στα λεβητοστάσια. 
 • Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου νερού που θα καλύπτει τόσο τους χώρους του εργοστασίου ή της αποθήκης όσο και τον περιβάλλοντα χώρο , περιμετρικά του οικοπέδου, με μεταλλικούς σωλήνες, κατάλληλα κανόνια πυρόσβεσης καθώς και πυροσβεστικούς κρουνούς με μεγάλα άκαυστα λάστιχα μήκους τουλάχιστον 20 m . H τροφοδοσία του πυροσβεστικού δικτύου σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει από μια επαρκούς όγκου δεξαμενή νερού και μέσω κατάλληλης παροχής και μανομετρικού ύψους αυτόματου υδροδοτικού αντλιτικού πυροσβεστικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητη αντλία, πετρελαιοκίνητη αντλία , αντλία jokey και κατάλληλο πιεστικό δοχείο. 
 • Κατασκευή συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με νερό μέσω sprinklers που θα καλύπτουν όλους τους χώρους του εργοστασίου ή της αποθήκης. 
 • Κατασκευή αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα στους χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων εύφλεκτων υλικών. 
 • Προμήθεια κατάλληλου αριθμού κινητών μονάδων αφρού. 
 • Προμήθεια αντιασφυξιογόνων μασκών καπνού όσος είναι και ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα πυροπροστασίας . 
 • Προμήθεια επαρκούς αριθμού βαρελιών άμμου, φτυαριών και αξινών και τοποθέτηση τους σε ειδικά πυροσβεστικά ερμάρια σε εμφανή σημεία του οικοπέδου. 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας με μπαταρία και αυτονομία τουλάχιστον 3 ωρών και τοποθέτηση σε όλους τους κύριους χώρους, στους διαδρόμους και τις οδεύσεις διαφυγής καθώς και σε επίκαιρα εξωτερικά σημεία του οικοπέδου.    
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΡΟΥ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ - ΦΩΛΕΑ
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
   

          
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΟΣ ΜΑΣΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΚΑΔΟΣ ΑΜΜΟΥΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SPRINKLER

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
H ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και δύναται να αναλάβει  υπεύθυνα το σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή κάθε συστήματος πυρασφάλειας για κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, βιομηχανικές μονάδες και αποθήκες .
Επίσης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει κάθε είδους απαραίτητο εξοπλισμό πυρόσβεσης ( πυροσβεστικές φωλιές,  κανόνια πυρόσβεσης , πυροσβεστήρες κάθε είδους, πυροσβεστικά συγκροτήματα όλων των μεγεθών, εξοπλισμό για αυτόματα συστήματα κατάσβεσης με sprinkler, εξοπλισμό συστημάτων πυρανίχνευσης, συστήματα κατάσβεσης CO2, τοπικά συστήματα κατάσβεσης για μαγειρεία και κουζίνες, κάδους άμμου, κινητές μονάδες αφρού, αντιασφυξιογόνες μάσκες κ.λ.π) συνεργαζόμενη με τους πλέον αξιόπιστους οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2106020152 & 6936020152, να μας επισκεφτείτε στις εγκαταστάσεις μας επί της οδού Δ. Παπανικολάου 12 στο Κορωπί Αττικής ή να μας αποστείλετε email στο info@anadrasi.comΓια την ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Παναγιώτης Ε. Τόλιας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


    

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το υγραέριο αποτελεί μια ιδανική λύση για οικονομική θέρμανση σε περιοχές που δεν υφίσταται δίκτυο φυσικού αερίου.  Στο άρθρο μας αυτό ...