Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

COVID-19 & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ


Ως γνωστόν η εξάπλωση του του ιού COVID -19 γίνεται κατά κύριο λόγο σε κλειστούς χώρους, είτε αυτοί αποτελούν επαγγελματικούς χώρους(καταστήματα,γραφεία,καταστήματα εστίασης,χώροι συνάθροισης κοινού όπως θέατρα, κινηματογράφοι,ιατρεία, νοσοκομεία , βιομηχανίες, βιοτεχνίες  κ.λ.π) όπου υπάρχει συγχρωτισμός μεγάλου αριθμού ανθρώπων αλλά ακόμα και εντός κατοικιών όπου υπάρχει και εκεί συγχρωτισμός μεταξύ των μελών τής οικογένειας.

Ο καλός εξαερισμός και αερισμός των χώρων αποτελεί σύμφωνα με τους ειδικούς ένα σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση τής εξάπλωσης του ιού είτε αυτός αφορά επαγγελματικούς χώρους είτε την κατοικία.

Ο απλούστερος τρόπος εξαερισμού και αερισμού είναι ο φυσικός εξαερισμός και αερισμός μέσω των ανοιγμάτων προς το φυσικό περιβάλλον, όπως είναι τα παράθυρα και οι πόρτες τα οποία παραμένοντας ανοιχτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα εξασφαλίζουν την ανανέωση του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Η μέθοδος τού φυσικού εξαερισμού μπορεί να είναι επαρκής για μια κατοικία αλλά επουδενί λόγο δεν είναι επαρκής για επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους όπου εκεί είναι υποχρεωτική η ύπαρξη συστημάτων μηχανικού εξαερισμού και αερισμού μέσω ανεμιστήρων απαγωγής και προσαγωγής αέρα στους συγκεκριμένους χώρους. 

Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο είναι ακόμα πιο έντονο κατά τους χειμερινούς μήνες , είτε γίνεται φυσικός εξαερισμός - αερισμός είτε μηχανικός εξαερισμός είναι το γεγονός ότι οι συνθήκες θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα οι χώροι να παγώνουν και η παραμονή εντός αυτών να προκαλεί αίσθημα δυσφορίας αλλά και κινδύνους κρυολογήματος στους ανθρώπους. 

Πέραν αυτού επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό ενεργειακά τούς χώρους αυτούς καθώς τα συστήματα θέρμανσης που διαθέτουν, είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες των χώρων για θέρμανση οι οποίες προξενούνται από την είσοδο του καθαρού μεν αλλά πολύ χαμηλής θερμοκρασίας δε αέρα του περιβάλλοντος χώρου , δουλεύοντας συνεχώς και καταναλώνοντας σημαντικά ποσά ενέργειας.

Δυστυχώς πολύ λίγοι επαγγελματικοί χώροι διαθέτουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού - αερισμού που μπορούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και το ζήτημα του καλού εξαερισμού - αερισμού αλλά και των επιπτώσεων στην θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων που προξενούνται από τον εξαερισμό και αερισμό των χώρων . 

Σε ότι αφορά τις κατοικίες, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα καθώς αυτές κατά συντριπτική πλειοψηφία δεν διαθέτουν καν συστήματα μηχανικού εξαερισμού καθώς αυτά δεν κρίνονταν κάποιες άλλες εποχές και τόσο αναγκαία για ένα σπίτι, καθώς ένας ολιγόλεπτος εξαερισμός μέσω των ανοιγμάτων του σπιτιού ήταν επαρκής .Οι συνθήκες όμως που έχουν διαμορφωθεί πλέον καθιστούν και στις κατοικίες αναγκαία την ύπαρξη συστημάτων εξαερισμού - αερισμού ώστε να διασφαλίζεται ο συνεχής καλός εξαερισμός και αερισμός των χώρων του σπιτιού αλλά και παράλληλα να μην επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό η εσωτερική θερμοκρασία των χώρων ούτε να είναι απαραίτητο να λειτουργούν αντιοικονομικά τα συστήματα θέρμανσης τής κατοικίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα θερμικά φορτία του εισερχόμενου καθαρού αέρα.

Σκοπός  του άρθρου μας αυτού είναι να  δώσουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό ζήτημα του σωστού εξαερισμού και αερισμού τόσο των επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων όσο και των σπιτιών.    

Τα συστήματα εξαερισμού και αερισμού που μπορούν να εφαρμοστούν  είναι τα εξής :
 • Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αξονικούς ανεμιστήρες τοίχου η τζαμιού
 • Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με εναλλάκτες αέρα - αέρα τοίχου.
 • Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς και φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.
 • Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς και εναλλάκτες αέρα - αέρα.
 • Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς σε συνδυασμό με κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα compact κατάλληλες για σύνδεση με πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού τύπου vrv - vrf
 • Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς και Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ) με εναλλάκτη θερμότητας αέρα- αέρα νερού και σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας αέρα - νερού. 
Σκοπός όλων των συστημάτων εξαερισμού είναι η απαγωγή του εσωτερικού αέρα του εκάστοτε  χώρου ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από την αναπνοή των ανθρώπων.

Σκοπός των συστημάτων αερισμού είναι η προσαγωγή  καθαρού εξωτερικού αέρα από το περιβάλλον προς τον εσωτερικό χώρο,  εις τρόπον ώστε να ανανεωθεί ο αέρας του χώρου αυτού με καθαρό αέρα και να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής αλλά και ευεξίας στους ανθρώπους που βρίσκονται εντός αυτού.  

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αξονικούς ανεμιστήρες τοίχου ή τζαμιού.

Στα συστήματα αυτά τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του εκάστοτε  χώρου αξονικοί ανεμιστήρες τοίχου ή τζαμιού. ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ
                    
Οι ανεμιστήρες αυτοί κυκλοφορούν στη αγορά  με αποδώσεις μέχρι 1100 m3/h και είναι κατάλληλοι κυρίως για μικρά καταστήματα και κατοικίες  χωρίς πολλές απαιτήσεις εξαερισμού και αερισμού. 

Μπορεί να λειτουργήσουν και ως ανεμιστήρες εξαερισμού και ως ανεμιστήρες αερισμού . Έχουν χαμηλό κόστος και η εγκατάσταση τους γίνεται εύκολα σχετικά.

Το βασικό μειονέκτημα τους είναι ο θόρυβος αν και κυκλοφορούν στην αγορά και μοντέλα με πιο χαμηλό θόρυβο.

Επίσης όταν εφαρμόζονται τα συστήματα αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι θερμικές απώλειες χώρου τον χειμώνα και τα ψυκτικά φορτία το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια τα συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού θα λειτουργούν μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα θερμικά φορτία του εισερχόμενου καθαρού αέρα.

Η λειτουργία τους μπορεί να ρυθμιστεί είτε με διακόπτη on-off είτε με διακόπτη δύο η τριών ταχυτήτων είτε με διακόπτη ροοστάτη . 

Για να γίνει σωστή επιλογή τους θα πρέπει να προηγηθεί μια απλή μελέτη εξαερισμού - αερισμού όπου με βάση τον όγκο του εκάστοτε χώρου καθώς και τον αναμενόμενο πληθυσμό εντός αυτού θα υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα αέρα για τον συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα θα γίνει και η επιλογή του τύπου των ανεμιστήρων, το πλήθος αυτών καθώς και θα προσδιοριστούν οι κατάλληλες θέσεις τους στους εξωτερικούς τοίχους ή στα τζάμια των εξωτερικών κουφωμάτων. 

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με εναλλάκτες αέρα - αέρα τοίχου.


Στα συστήματα αυτά τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του εκάστοτε χώρου εναλλάκτες αέρα - αέρα τοίχου . Οι εναλλάκτες τοίχου συνδυάζουν τον εξαερισμό και τον αερισμό ενός χώρου παράλληλα με την ανάκτηση τμήματος της θερμότητας από τον εξερχόμενο αέρα (ψυχρό ή θερμό).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ

Οι εναλλάκτες αέρα - αέρα τοίχου κυκλοφορούν στη αγορά  με αποδώσεις μέχρι 500 m3/h για εξαερισμό και 500 m3/h για εξαερισμό

Είναι κατάλληλοι κυρίως για μικρά καταστήματα και κατοικίες χωρίς πολλές απαιτήσεις εξαερισμού και αερισμού. 

Μπορεί να λειτουργήσουν όπως προαναφέραμε ως ανεμιστήρες εξαερισμού και αερισμού ταυτόχρονα 

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι το εισερχόμενο  από το περιβάλλον ρεύμα αέρα  προθερμαίνεται ή προψύχεται από το εξερχόμενο ρεύμα αέρα από τον χώρο (ανάκτηση θερμότητας) με αποτέλεσμα αφενός να μην δημιουργούνται ψυχρά ή θερμά ρεύματα εντός του χώρου και αφετέρου να μειώνονται σημαντικά οι θερμικές απώλειες ή τα ψυκτικά φορτία από τον αερισμό.

Η λειτουργία τους μπορεί να ρυθμιστεί είτε με διακόπτη on-off είτε με διακόπτη δύο ή τριών ταχυτήτων είτε με διακόπτη ροοστάτη . 

Για να γίνει σωστή επιλογή τους θα πρέπει να προηγηθεί μια απλή μελέτη εξαερισμού - αερισμού όπου με βάση τον όγκο του εκάστοτε χώρου καθώς και τον αναμενόμενο πληθυσμό εντός αυτού θα υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα αέρα για τον συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα θα γίνει και η επιλογή του τύπου των εναλλακτών αέρα - αέρα, το πλήθος αυτών καθώς και θα προσδιοριστούν οι κατάλληλες θέσεις τους στους εξωτερικούς τοίχους. 

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς και φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

Τα συστήματα αυτά αναπτύσσονται με αεραγωγούς (κανάλια) είτε εντός της ψευδοροφής, αν φυσικά υφίσταται ψευδοροφή και υπό την προϋπόθεση ότι το κενό μεταξύ ψευδοροφής και οροφής είναι επαρκές, είτε στην οροφή του εκάστοτε χώρου με εμφανείς αεραγωγούς αν αυτός διαθέτει το κατάλληλο ύψος, είτε πάλι με εμφανείς αεραγωγούς (κανάλια) που θα τοποθετηθούν παράλληλα με τους τοίχους.


                 Μέσω των συστημάτων αυτών μπορεί να γίνει είτε απλά μόνο η διαδικασία του εξαερισμού
του εκάστοτε χώρου, οπότε στην περίπτωση αυτή υπάρχει μόνο ένα δίκτυο αεραγωγών για
τον εξαερισμό, είτε να γίνει και αερισμός , οπότε στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο ξεχωριστά δίκτυα αεραγωγών. Ένα δίκτυο αεραγωγών για τον εξαερισμό και ένα δίκτυο αεραγωγών για τον αερισμό. 


Στους χώρους που τοποθετείται μόνο σύστημα εξαερισμού, αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχουν  μόνιμα ανοιχτά ανοίγματα σε κάποια σημεία τους εις τρόπον ώστε να είναι δυνατό να υπάρξει εισαγωγή αέρα μέσω τής υποπίεσης που δημιουργείται στον χώρο από την λειτουργία του συστήματος εξαερισμού. Στο σύστημα αυτό υπάρχει το σημαντικό μειονέκτημα ότι εντός του χώρου δημιουργούνται ψυχρά ή θερμά ρεύματα αέρα από τα μόνιμα  ανοιχτά ανοίγματα που είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν καθώς επίσης και δυσλειτουργίες στις πόρτες  οι οποίες δύσκολα ανοίγουν ή κλείνουν ανάλογα με την φορά περιστροφής τους.

Εν αντιθέσει σε χώρους που τοποθετείται εκτός από το σύστημα εξαερισμού και σύστημα μηχανικού αερισμού δεν υφίστανται τα παραπάνω αναφερόμενα μειονεκτήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή είτε υπάρχει μόνο σύστημα εξαερισμού είτε υπάρχει σύστημα εξαερισμού - αερισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι θερμικές απώλειες του χώρου τον χειμώνα και τα ψυκτικά φορτία το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια τα συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού και στην περίπτωση αυτή θα λειτουργούν μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα θερμικά φορτία του εισερχόμενου καθαρού αέρα.

Επίσης σε ότι αφορά το κύκλωμα αερισμού είναι σωστό να γίνει πρόβλεψη τοποθέτησης φίλτρων στην μονάδα αερισμού έτσι ώστε ο προσαγόμενος στον χώρο νωπός αέρας να είναι καθαρός και απαλλαγμένος τουλάχιστον από σκόνη ή άλλα μικροσωματίδια.

Η λειτουργία τους μπορεί να ρυθμιστεί είτε με διακόπτη on-off είτε με διακόπτη δύο η τριών ταχυτήτων είτε με διακόπτη inverter ο οποίος έχει την δυνατότητα μέσω του ελέγχου στροφών στους κινητήρες των ανεμιστήρων εξαερισμού και αερισμού να ρυθμίζει την παροχή και την απαγωγή αέρα προσαρμόζοντας της στις εκάστοτε απαιτήσεις εξαερισμού και αερισμού του χώρου ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν. 


Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τής λειτουργίας εντελώς αυτόματα μέσω αισθητήρα ποιότητας αέρα ο οποίος ελέγχει συνεχώς την ποιότητα του αέρα στον χώρο και θέτει αυτόματα σε λειτουργία τα συστήματα εξαερισμού και αερισμού.  Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων αυτών και η ορθή επιλογή του εξοπλισμού τους απαιτούν την εκπόνηση πλήρους μελέτης εξαερισμού - αερισμού που θα περιλαμβάνει :
 • Υπολογισμούς για την απαιτούμενη ποσότητα αέρα για τον εξαερισμό και των αερισμό του καταστήματος 
 • Υπολογισμούς και  επιλογή του αριθμού, του τύπου και της θέσης των στομίων απαγωγής και προσαγωγής αέρα ,
 • Υπολογισμούς των διατομών των αεραγωγών εξαερισμού και αερισμού και  σχεδιασμό των αεραγωγών σε σχέδια κάτοψης του καταστήματος.
 • Υπολογισμούς τής συνολικής απαιτούμενης παροχής αέρα για το κάθε κύκλωμα αεραγωγών και υπολογισμούς της συνολικής πτώσης πίεσης εντός αυτών.
 • Υπολογισμούς τής πτώσης πίεσης στα τυχόν φίλτρα που θα τοποθετηθούν στην μονάδα αερισμού.
 • Επιλογή των μονάδων εξαερισμού - αερισμού (φυγοκεντρικών ανεμιστήρων) με βάση τις συνολικές παροχές αέρα και τις συνολικές πτώσεις πίεσης σε κάθε κύκλωμα. 
Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα κυρίως για βιομηχανικούς χώρους όπου δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις για θέρμανση ή ψύξη αυτών  

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς και εναλλάκτες αέρα - αέρα

Τα συστήματα αυτά αναπτύσσονται με αεραγωγούς (κανάλια) είτε εντός της ψευδοροφής του χώρου, αν φυσικά υφίσταται ψευδοροφή και υπό την προϋπόθεση ότι το κενό μεταξύ ψευδοροφής και οροφής είναι επαρκές, είτε στην οροφή του χώρου με εμφανείς αεραγωγούς αν ο χώρος διαθέτει το κατάλληλο ύψος, είτε πάλι με εμφανείς αεραγωγούς (κανάλια) που θα τοποθετηθούν παράλληλα με τους τοίχους του χώρου.

Η βασική διαφορά τους από τα συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς είναι ότι αντί για δύο ξεχωριστές μονάδες ( φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες), μία για τον εξαερισμό και μια για τον αερισμό χρησιμοποιείται μία κοινή μονάδα εξαερισμού - αερισμού που περιλαμβάνει εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα. Σκοπός του εναλλάκτη θερμότητας είναι η συναλλαγή θερμότητας μεταξύ του εξερχόμενου και του εισερχόμενου ρεύματος αέρα ( ανάκτηση θερμότητας) . Συγκεκριμένα το ρεύμα του εισερχόμενου αέρα για τον αερισμό του καταστήματος διασταυρώνεται θερμικά με το ρεύμα του εξερχόμενου αέρα για τον εξαερισμό του καταστήματος και προθερμαίνεται ή προψύχεται ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού του καταστήματος με αποτέλεσμα  η θερμοκρασία του εισερχόμενου στο χώρο αέρα αερισμού να μην έχει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος αλλά λίγο μικρότερη ή λίγο μεγαλύτερη  θερμοκρασία από την θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Αυτό συνεπάγεται πολύ μικρότερη όχληση από ψυχρά ή θερμά ρεύματα  αέρα εντός του χώρου  και πολύ μικρότερες θερμικές απώλειες ή ψυκτικά φορτία από τον αερισμό και κατά συνέπεια πολύ οικονομικότερη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 


ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ


ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ  - ΑΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

Στην αγορά κυκλοφορούν διάφοροι τύποι εναλλακτών είτε τυποποιημένοι είτε κατά παραγγελία, κατάλληλοι είτε για εσωτερική τοποθέτηση σε ψευδοροφή ή άλλο χώρο, είτε κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και οι οποίοι είναι μεγάλου μεγέθους και αφορούν κατά κύριο λόγο μεγάλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις .

Τα συστήματα αυτά υπερτερούν σημαντικά σε σχέση με όλα τα παραπάνω αναφερόμενα συστήματα για τους λόγους που εξηγήσαμε. Επίσης είναι σκόπιμο στις μονάδες εναλλάκτη αέρα - αέρα να γίνει τοποθέτηση φίλτρων στο τμήμα εισόδου του αέρα έτσι ώστε ο προσαγόμενος στο κατάστημα νωπός αέρας να είναι καθαρός και απαλλαγμένος τουλάχιστον από σκόνη η άλλα μικροσωματίδια. 

Η λειτουργία τους μπορεί να ρυθμιστεί είτε με διακόπτη on-off είτε με διακόπτη δύο η τριών ταχυτήτων είτε με διακόπτη inverter ο οποίος έχει την δυνατότητα μέσω του ελέγχου στροφών στους κινητήρες των ανεμιστήρων εξαερισμού και αερισμού του ενναλάκτη αέρα - αέρα να ρυθμίζει την παροχή και την απαγωγή αέρα προσαρμόζοντας της στις εκάστοτε απαιτήσεις εξαερισμού και αερισμού του χώρου ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν (μεγάλος ή μικρός αριθμός ανθρώπων κ.λ.π) .
 


Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τής λειτουργίας εντελώς αυτόματα μέσω αισθητήρα ποιότητας αέρα ο οποίος ελέγχει συνεχώς την ποιότητα του αέρα στον χώρο και θέτει αυτόματα σε λειτουργία το σύστημα 

Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων αυτών και η ορθή επιλογή του εξοπλισμού τους απαιτούν την εκπόνηση πλήρους μελέτης εξαερισμού - αερισμού που θα περιλαμβάνει : 
 • Υπολογισμούς για την απαιτούμενη ποσότητα αέρα για τον εξαερισμό και των αερισμό του καταστήματος
 • Υπολογισμούς και επιλογή του αριθμού, του τύπου και της θέσης των στομίων απαγωγής και προσαγωγής αέρα 
 • Υπολογισμούς των διατομών των αεραγωγών εξαερισμού και αερισμού και σχεδιασμό των αεραγωγών σε σχέδια κάτοψης του καταστήματος. 
 • Υπολογισμούς τής συνολικής απαιτούμενης παροχής αέρα για το κάθε κύκλωμα αεραγωγών και υπολογισμό της συνολικής πτώση πίεσης εντός αυτών. 
 • Υπολογισμούς τής πτώσης πίεσης στα τυχόν φίλτρα που θα τοποθετηθούν στην μονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα. 
 • Ορισμός του ποσοστού ανάκτησης θερμότητας στον εναλλάκτη αέρα - αέρα 
 • Υπολογισμό και η επιλογή της μονάδας εναλλάκτη αέρα -αέρα με βάση τις συνολικές παροχές αέρα, τις συνολικές πτώσεις πίεσης σε κάθε κύκλωμα και το ποσοστό ανάκτησης θερμότητας στον ενναλάκτη. 

Τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν σε οιανδήποτε μέγεθος επαγγελματικό χώρο.

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς σε συνδυασμό με κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα compact κατάλληλες για σύνδεση με πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού τύπου vrv - vrf

Για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών απαραίτητη προϋπόθεση είναι τον χώρο είναι να διαθέτει σύστημα κλιματισμού ( θέρμανση - ψύξη ) πολυδιαιρούμενου τύπου vrv-vrf με μία εξωτερική μονάδα ή συστοιχία διασυνδεδεμένων εξωτερικών μονάδων με πολλές εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες.
Τα συστήματα αυτά είναι σχεδόν όμοια με τα συστήματα εξαερισμού - αερισμού με εναλλάκτη θερμότητας . Η διαφορά με τα συστήματα αυτά είναι ότι : 

 • Είτε εντός του περιβλήματος του εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα υπάρχει ταυτόχρονα και ένα στοιχείο ψύξης - θέρμανσης, που λειτουργεί με το ψυκτικό μέσο (freon) του συστήματος κλιματισμού, που σκοπός του είναι να θερμάνει ή να ψύξει τον είδη προθερμασμένο ή προψυγμένο αέρα για τον αερισμό του καταστήματος σε θερμοκρασίες ίδιες ή λίγο μεγαλύτερες (όταν το σύστημα λειτουργεί σε συνθήκες θέρμανσης του χώρου) ή λίγο μικρότερες (όταν το σύστημα λειτουργεί σε συνθήκες ψύξης του χώρου)
 • Είτε παράλληλα με τον εναλλάκτη αέρα - αέρα υπάρχουν μία ή πολλές ξεχωριστές εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες που λειτουργούν με το ψυκτικό μέσο (freon) του συστήματος κλιματισμού,(κατά κύριο λόγο μικρές καναλάτες μονάδες) , διασυνδεδεμένες στο σύστημα κλιματισμού, που σκοπός τους είναι να παραλάβουν από τον εναλλάκτη αέρα -αέρα τον ήδη προθερμασμένο ή προψυγμένο αέρα για τον αερισμό του χώρου και να τον θερμάνουν ή να το ψύξουν σε θερμοκρασίες ίδιες ή λίγο μεγαλύτερες (όταν το σύστημα λειτουργεί σε συνθήκες θέρμανσης του χώρου) ή λίγο μικρότερες (όταν το σύστημα λειτουργεί σε συνθήκες ψύξης του χώρου) 

ΜΙΚΡOΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣΜΕΓΑΛΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ

ΜΙΚΡΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ DX ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ


Τα συστήματα αυτά υπερτερούν από όλα τα προαναφερόμενα συστήματα καθώς εκτός από την οικονομία στην λειτουργία θέρμανσης και ψύξης του εκάστοτε χώρου, διασφαλίζουν άριστες συνθήκες θερμοκρασίας στο προσαγόμενο αέρα αερισμού χωρίς να υπάρχουν καθόλου δυσάρεστα ρεύματα αέρα μέσα στον χώρο.

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τον προβλεπόμενο σχεδιασμό μπορεί να γίνει επιλογή είτε εναλλακτών αέρα - αέρα με ενσωματωμένο στοιχείο θέρμανσης - ψύξης (αφορά κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους χώρους) είτε να γίνει επιλογή ξεχωριστού ή ξεχωριστών εναλλακτών αέρα - αέρα και ξεχωριστών κλιματιστικών μονάδων για την ολοκλήρωση της θέρμανσης ή της ψύξης του προσαγόμενου αέρα αερισμού.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εναλλάκτες αέρα - αέρα με ενσωματωμένο στοιχείο θέρμανσης ψύξης η λειτουργία τους γίνεται μέσω ειδικών εργοστασιακών ηλεκτρονικών χειριστηρίων, τα οποία διαθέτουν λειτουργίες ρύθμισης της ταχύτητας λειτουργίας των ανεμιστήρων εξαερισμού και αερισμού του συστήματος, έλεγχο και ρύθμιση τής θερμοκρασίας του προσαγόμενου αέρα αερισμού, αυτόματη λειτουργία του συστήματος μέσω του ενσωματωμένου στο χειριστήριο αισθητηρίου ποιότητας αέρα .


Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εναλλάκτες αέρα - αέρα σε συνδυασμό με κλιματιστικές μονάδες νωπού αέρα, η λειτουργία τους μπορεί να ρυθμιστεί είτε με διακόπτη on-off είτε με διακόπτη δύο η τριών ταχυτήτων είτε με διακόπτη inverter ο οποίος έχει την δυνατότητα μέσω του ελέγχου στροφών στους κινητήρες των ανεμιστήρων εξαερισμού και αερισμού του ενναλάκτη αέρα αέρα να ρυθμίζει την παροχή και την απαγωγή αέρα προσαρμόζοντας της στις εκάστοτε απαιτήσεις εξαερισμού και αερισμού του χώρου ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό (μεγάλος ή μικρός αριθμός ανθρώπων κ.λ.π)


Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τής λειτουργίας εντελώς αυτόματα μέσω αισθητήρα ποιότητας αέρα ο οποίος ελέγχει συνεχώς την ποιότητα του αέρα στον χώρο και θέτει αυτόματα σε λειτουργία το σύστημα

Η λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων νωπού αέρα γίνεται συνήθως είτε μέσω ηλεκτρονικών χειριστηρίων, στην περίπτωση μικρών μονάδων, τα οποία διαθέτουν λειτουργίες ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα τους και έλεγχο - ρύθμιση τής θερμοκρασίας του προσαγόμενου αέρα αερισμού είτε στην περίπτωση μεγάλων μονάδων, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών ελεγκτών οι οποίοι και αυτοί διαθέτουν λειτουργίες ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα τους και έλεγχο - ρύθμιση τής θερμοκρασίας του προσαγόμενου αέρα αερισμού.

Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων αυτών και η ορθή επιλογή του εξοπλισμού τους απαιτούν την εκπόνηση πλήρους μελέτης εξαερισμού - αερισμού και κλιματισμού που θα περιλαμβάνει :
 • Υπολογισμούς για την απαιτούμενη ποσότητα αέρα για τον εξαερισμό και των αερισμό του καταστήματος
 • Υπολογισμούς και η επιλογή του αριθμού, του τύπου και της θέσης των στομίων απαγωγής και προσαγωγής αέρα , 
 • Υπολογισμούς των διατομών των αεραγωγών εξαερισμού και αερισμού και σχεδιασμό των αεραγωγών σε σχέδια κάτοψης του καταστήματος. 
 • Υπολογισμούς τής συνολικής απαιτούμενης παροχής αέρα για το κύκλωμα αεραγωγών και η συνολική πτώση πίεσης εντός αυτών. 
 • Υπολογισμούς τής πτώσης πίεσης στα τυχόν φίλτρα που θα τοποθετηθούν στην μονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα. 
 • Ορισμό του ποσοστού ανάκτησης θερμότητας στον εναλλάκτη αέρα - αέρα 
 • Υπολογισμό και η επιλογή της μονάδας εναλλάκτη αέρα -αέρα με βάση τις συνολικές παροχές αέρα, τις συνολικές πτώσεις πίεσης σε κάθε κύκλωμα και το ποσοστό ανάκτησης θερμότητας στον ενναλάκτη. 
 • Ψυχρομετρικούς υπολογισμούς για τον υπολογισμό της απαιτούμενης θερμικής και ψυκτικής απόδοσης της κλιματιστικής μονάδας νωπού αέρα και επιλογή του τύπου της μονάδας ή των μονάδων
Τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν σε οιανδήποτε μέγεθος επαγγελματικού χώρου. 

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού με αεραγωγούς και Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ) με εναλλάκτη θερμότητας αέρα- αέρα νερού και σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας αέρα - νερού.

Τα συστήματα αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο μεγάλα η πολύ μεγάλα κτήρια.

Για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κτήριο να διαθέτει σύστημα κλιματισμού ( θέρμανση - ψύξη ) με αντλία θερμότητα αέρα- νερού. Στα συστήματα αυτά η θέρμανση και η ψύξη των χώρων γίνεται μέσω κλιματιστικών μονάδων κυρίως καναλάτων για την κάλυψη όλων των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών τους φορτίων εκτός από τις θερμικές απώλειες και τα ψυκτικά φορτία που προέρχονται από τον εισερχόμενο νωπό αέρα αερισμού. 


Στα συστήματα αυτά ο εξαερισμός, ο αερισμός, η ανάκτηση θερμότητας , η θέρμανση και η ψύξη του αέρα αερισμού γίνεται σε Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ) αέρα - νερού οι οποίες τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο καθώς πρόκειται για μεγάλα και ογκώδη μηχανήματα.
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ

Μια Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα : 
 • Τμήμα ανεμιστήρα απαγωγής αέρα για τον εξαερισμό. 
 • Τμήμα ανεμιστήρα προσαγωγής για τον αερισμό. 
 • Τμήμα στοιχείων θέρμανσης και ψύξης με κοινό ή ξεχωριστό στοιχείο θέρμανσης και ψύξης με νερό. 
 • Τμήμα ύγρανσης εφόσον υπάρχει απαίτηση ύγρανσης του προσαγόμενου αέρα αερισμού. όταν η εγκατάσταση λειτουργεί σε συνθήκες θέρμανσης. 
 • Τμήμα απλού ή διπλού κιβωτίου μίξης του αέρα. 
 • Τμήμα εξοικονόμησης ενέργειας με επίπεδους εναλλάκτες αέρα - αέρα για την ανάκτηση θερμότητας. 
 • Τμήμα φίλτρων για το φιλτράρισμα του προσαγόμενου αέρα αερισμού.
Εντός της κλιματιστικής μονάδας γίνεται η πλήρης επεξεργασία του αέρα και γίνονται ταυτόχρονα όλες οι λειτουργίες, δηλαδή ο εξαερισμός, ο αερισμός, η ανάκτηση θερμότητας μεταξύ των δύο ρευμάτων αέρα (εξαερισμού και αερισμού), η θέρμανση, η ψύξη του νωπού αέρα αερισμού του καταστήματος, η ύγρανση και η φίλτρανση του.

Και τα συστήματα αυτά αναπτύσσονται με αεραγωγούς (κανάλια) είτε εντός της ψευδοροφής του χώρου, αν φυσικά υφίσταται ψευδοροφή και υπό την προϋπόθεση ότι το κενό μεταξύ ψευδοροφής και οροφής είναι επαρκές, είτε στην οροφή του χώρου με εμφανείς αεραγωγούς αν ο χώρος διαθέτει το κατάλληλο ύψος, είτε πάλι με εμφανείς αεραγωγούς (κανάλια) που θα τοποθετηθούν παράλληλα με τους τοίχους του χώρου.

Η λειτουργία των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων γίνεται μέσω ειδικών ηλεκτρονικών ελεγκτών οι οποίοι διαθέτουν λειτουργίες ρύθμισης της ταχύτητας των ανεμιστήρων τους, έλεγχο - ρύθμιση τής θερμοκρασίας του προσαγόμενου αέρα αερισμού, έλεγχο και ρύθμιση της σχετικής υγρασίας του προσαγόμενου αέρα, έλεγχο τής ποιότητας το αέρα του καταστήματος και ρύθμιση τής λειτουργίας της μονάδας.

Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων αυτών και η ορθή επιλογή του εξοπλισμού τους απαιτούν την εκπόνηση πλήρους μελέτης εξαερισμού - αερισμού και κλιματισμού που θα περιλαμβάνει :
 • Υπολογισμούς για την απαιτούμενη ποσότητα αέρα για τον εξαερισμό και των αερισμό του καταστήματος
 • Υπολογισμούς και η επιλογή του αριθμού, του τύπου και της θέσης των στομίων απαγωγής και προσαγωγής αέρα. 
 • Υπολογισμούς των διατομών των αεραγωγών εξαερισμού και αερισμού και σχεδιασμό των αεραγωγών σε σχέδια κάτοψης του καταστήματος. 
 • Υπολογισμούς τής συνολικής απαιτούμενης παροχής αέρα για το κύκλωμα αεραγωγών και η συνολική πτώση πίεσης εντός αυτών. 
 • Υπολογισμούς τής πτώσης πίεσης στα τυχόν φίλτρα που θα τοποθετηθούν στην μονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα. 
 • Ορισμό του ποσοστού ανάκτησης θερμότητας στον εναλλάκτη αέρα - αέρα 
 • Υπολογισμό και η επιλογή της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (Κ.Κ.Μ) με βάση τις συνολικές παροχές αέρα, τις συνολικές πτώσεις πίεσης σε κάθε κύκλωμα και το ποσοστό ανάκτησης θερμότητας στον ενναλάκτη. 
 • Ψυχρομετρικούς υπολογισμούς για τον υπολογισμό της απαιτούμενης θερμικής και ψυκτικής απόδοσης της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας νωπού αέρα και επιλογή του τύπου της μονάδας.
Κλείνοντας το άρθρο μας αυτό πιστεύουμε ότι έχουμε δώσει σε κάθε ε με όσο πιο απλό και κατανοητό τρόπο γίνεται μια σαφή εικόνα για τα συστήματα εξαερισμού - αερισμού που δύναται να εφαρμοστούν σε κτήρια πάσης φύσεως.

Εξυπακούεται ότι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ( μέγεθος χώρου, είδος χώρου, τεχνικά δεδομένα, αναμενόμενη επιβάρυνση από ρύπους κ.λ.π) και θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία του ιδιοκτήτη του εκάστοτε κτηρίου με έμπειρο στον σχεδιασμό συστημάτων εξαερισμού - αερισμού και κλιματισμού Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό .


Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα της Μελέτης του Σχεδιασμού και της Κατασκευής συστημάτων Εξαερισμού - Αερισμού και Κλιματισμού και δύναται να συμβάλει με την εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις της στην επιλογή, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του καταλληλότερου για το κάθε χώρο συστήματος που θα διασφαλίζει πλήρως τις απαιτήσεις για σωστό και ποιοτικό εξαερισμό - αερισμό , χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και βέλτιστο κόστος προμήθειας εξοπλισμού κατασκευής.

Για την ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Παναγιώτης Ε. Τόλιας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το υγραέριο αποτελεί μια ιδανική λύση για οικονομική θέρμανση σε περιοχές που δεν υφίσταται δίκτυο φυσικού αερίου. 
Στο άρθρο μας αυτό θα αναφερθούμε σε εγκαταστάσεις υγραερίου με δεξαμενή υγραερίου που αποτελεί και την μοναδική λύση για οικονομική θέρμανση με υγραέριο και όχι στην  λύση με συστοιχία φιαλών υγραερίου που είναι μία λύση που αφενός δεν παρέχει κάποια σημαντική οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο, μια και το υγραέριο σε φιάλες είναι πολύ ακριβότερο από το χύμα υγραέριο και αφετέρου αφορά μόνο μικρές κατοικίες και επιπλέον έχει το ντεζαβαντάζ τής ταλαιπωρίας τής συχνής αντικατάστασης των φιαλών υγραερίου.    

Το χύμα υγραέριο είναι ένα αρκετά πιο φθηνό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο . Η τιμή του στην ελεύθερη αγορά με σημερινές τιμές κυμαίνεται περίπου στα  0,55 ευρώ/lit όταν διαθέτουμε δική μας και όχι μισθωμένη δεξαμενή υγραερίου ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται γύρω στα  1,10 ευρώ/lit.

Η δεξαμενή υγραερίου δύναται να εγκατασταθεί είτε σε κτήρια μονοκατοικίας είτε σε κτήρια πολυκατοικίας με τα ίδια σημαντικά αποτελέσματα εξοικονόμησης και πολύ πιο οικονομικής θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο. 

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου είναι απόλυτα ασφαλής καθώς γίνεται πάντα στον περιβάλλοντα χώρο του εκάστοτε κτηρίου και ποτέ σε εσωτερικό χώρο. Πέραν τούτου η κάθε δεξαμενή είναι πιστοποιημένη και ελεγμένη από τον αρμόδιο φορέα και διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας με αποτέλεσμα να είναι απολύτως κατάλληλη για οικιακή χρήση. 

Η δεξαμενή υγραερίου όπως είπαμε και παραπάνω εγκαθίσταται πάντα στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου είτε υπέργεια πάνω στο έδαφος επί βάσης από μπετόν είτε επιχωματωμένη μέσα στο έδαφος. 

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου καθώς και τα δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας του λέβητα με υγραέριο διέπονται από τον Τεχνικό Κανονισμό Υγραερίου Υ.Α 31856/ ΦΕΚ 1257 Β'/3-9-2003  και η εγκατάσταση και κατασκευή τους απαιτεί την εκπόνηση ειδικής Μηχανολογικής Μελέτης Υγραερίου η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή προκειμένου να εκδοθεί άδεια για την εγκατάσταση της καθώς και μελέτη πυρασφάλειας η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου χωρίς μελέτη και άδεια απαγορεύεται, αποτελεί πολεοδομική παράβαση και παράλληλα διώκεται ποινικά.


Η υπέργεια δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και σε απόσταση ασφαλείας όπως ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου 1,5 m από κτήρια, γκαράζ και τα όρια τής ιδιοκτησίας αν πρόκειται για δεξαμενή μέχρι 500 lit, 3m αν πρόκειται για δεξαμενή υγραερίου μεγαλύτερη από 500 lit και μικρότερη από 2500 lit και 7,5 m αν πρόκειται για δεξαμενή μεγαλύτερη από 2500 lit και μικρότερη από 9000 lit (περίπτωση εξαιρετικά σπάνια για οικιακές εγκαταστάσεις).


Η υπόγεια επιχωματωμένη δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται μέσα στο έδαφος σε λάκκο με πλευρικά τοιχεία και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και σε απόσταση ασφαλείας όπως ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου 1,5 m από κτήρια, γκαράζ και τα όρια τής ιδιοκτησίας αν πρόκειται για δεξαμενή μέχρι 500 lit, 3m να πρόκειται για δεξαμενή υγραερίου μεγαλύτερη από 500 lit και μικρότερη από 2500 lit και 3 m αν πρόκειται για δεξαμενή μεγαλύτερη από 2500 lit και μικρότερη από 9000 lit (περίπτωση εξαιρετικά σπάνια για οικιακές εγκαταστάσεις).
Σε ότι αφορά τις υπόγειες δεξαμενές υγραερίου αυτές είναι δύο τύπων όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.Οι κατακόρυφου τύπου δεξαμενές οι οποίες είναι συνήθως μικρές δεξαμενές μέχρι 1000 lit και η οριζόντιου τύπου δεξαμενές που μπορεί να είναι και μεγαλύτερης χωρητικότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι δεξαμενές υγραερίου που προορίζονται για υπόγεια επιχωματωμένη εγκατάσταση διαθέτουν κατάλληλη ανοδική προστασία από διαβρώσεις και σκουριά. Επιχωματώνονται πλήρως εντός του εδάφους με σκύρα και προϊόντα εκσκαφής και εκτός εδάφους μένει μόνο το καπάκι τους όπου περιλαμβάνει τα όργανα προστασίας και ρύθμισης καθώς και την βαλβίδα για την πλήρωση τής δεξαμενής. 

Η εγκατάσταση υπέργειας δεξαμενής υγραερίου μετράει κανονικά στο συντελεστή κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου και για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος αν το οικόπεδο διαθέτει υπόλοιπο δόμησης . Σε περίπτωση που τα κτίσματα που βρίσκονται εντός του οικοπέδου καλύπτουν πλήρως τα επιτρεπόμενα εμβαδά κάλυψης και δόμησης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή συντελεστών δόμησης και κάλυψης η δεξαμενή υγραερίου μπορεί να εγκατασταθεί  μόνο υπόγεια καθώς στην περίπτωση αυτή δε προσμετράται στην δόμηση η την κάλυψη . 

Όπως προαναφέραμε μια δεξαμενή υγραερίου δύναται να εξυπηρετήσει είτε μια μονοκατοικία είτε και πολυκατοικία τόσο στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης με κοινό λέβητα για όλα τα διαμερίσματα , είτε με ξεχωριστούς ατομικούς λέβητες αερίου για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά ( πλήρης αυτονομία)


Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το δίκτυο τροφοδοσίας των ατομικών μονάδων με υγραέριο να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να καταλήγει στο κάθε διαμέρισμα ξεχωριστή παροχή υγραερίου η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο μετρητή αερίου ώστε να γίνεται η μέτρηση της κατανάλωσης υγραερίου για το κάθε διαμέρισμα τής πολυκατοικίας. 

Σε μονοκατοικίες  καθώς και σε πολυκατοικίες με υπάρχουσα κεντρική θέρμανση που διαθέτουν υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου  για να δουλέψει η εγκατάσταση με υγραέριο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει αντικατάσταση  μόνο του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα υγραερίου. Θα πρέπει να αποξηλωθεί πλήρης η παλαιά εγκατάσταση πετρελαίου και η υπάρχουσα δεξαμενή πετρελαίου και να γίνει έλεγχος αν ο χώρος του υπάρχοντος λεβητοστασίου έχει τα κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού - αερισμού που προβλέπει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου. Αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ανοίγματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον χώρος λεβητοστασίου . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως ο παλαιός λέβητας και να  εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο μια επιτοίχια μονάδα λέβητα αερίου η οποία αποτελεί και την καλύτερη δυνατή επιλογή καθώς οι μονάδες αυτές είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά για το σκοπό αυτό , είναι μονάδες συμπύκνωσης που εκμεταλλεύονται την θερμότητα των παραγόμενων καυσαερίων και κατά συνέπεια έχουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και πολύ οικονομικότερη λειτουργία από ένα κοινό λέβητα του οποίου αλλάζουμε απλά το καυστήρα πετρελαίου που διαθέτει με ένα καυστήρα υγραερίου. 

Σε πολυκατοικίες που επιλεγεί πλήρης αυτονομία ανά διαμέρισμα θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως ο παλαιός λέβητας και να  εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο του κάθε διαμερίσματος  μια  μικρή επιτοίχια μονάδα λέβητα αερίου που και αυτή είναι συμπύκνωσης και με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και πολύ οικονομική λειτουργία.                      

Προκειμένου να δούμε το πόσο οικονομικότερη είναι η λειτουργία τής εγκατάστασης θέρμανσης με την χρήση υγραερίου παρακάτω θα εξετάσουμε ενδεικτικά περίπτωση μονοκατοικίας 150 τ.μ χωρίς ιδιαίτερη μόνωση/     

Για την κάλυψη των θερμικών απαιτήσεων της εν λόγω μονοκατοικίας υποθέτουμε ότι αυτή λειτουργούσε με ένα λέβητα πετρελαίου 30.000 Kcal/h = 34,88 Kw o οποίος θα αντικατασταθεί με ένα επιτοίχιο λέβητα αερίου ονομαστικής ισχύος 29 Kw 


Η ωριαία κατανάλωση υγραερίου σε Kg/h δίνεται από τον μαθηματικό τύπο 

V=Qn/Hi = 29/12 = 2,41 Kg/h

Qn = 29 Kw (ονομαστική ισχύς του λέβητα)

Ηι = 12 Kwh/Kg (κατώτερη θερμογόνος δύναμη υγραερίου)

Το ειδικό βάρος του υγραερίου (LPG) μείγμα προπανίου 20% και προπανίου 80% σε υγρή μορφή και σε θερμοκρασία +20 C είναι 0,56 Kg/lit

Η ωριαία κατανάλωση υγρού υγραερίου για την λειτουργία του λέβητα σύμφωνα με τα παραπάνω είναι 2,41 Kg/h / 0,56 Kg/lit = 4,30 lit/h

Aν υποθέσουμε ότι ο λέβητας θα δουλεύει  για 8 ώρες μια ψυχρή μέρα του χειμώνα η συνολική κατανάλωση σε υγραέριο θα είναι  8 h X 4,30 lit/h = 34,4 lit υγραερίου.

Με την τιμή του υγραερίου κυμαίνεται σήμερα στα 0,55 ευρώ/lit  περίπου το κόστος λειτουργίας του λέβητα αερίου είναι 34,4 lit X 0,55 ευρώ/lit = 18,92 ευρώ 


Στην περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργούσε με το λέβητα πετρελαίου η ωριαία κατανάλωση πετρελαίου για τον λέβητα 30.000 Kcal/h προκύπτει από τον τύπο 

G =  Pn/10000X0,8 = 30.000/10000X0,8 = 3,75 Kg/h 


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πυκνότητα του πετρελαίου είναι 0,86 Kg/lit  η ωριαία κατανάλωση σε λίτρα είναι 3,75 Kg/h / 0,86 Kg/lit = 4,36 lit/h .

Για τις ίδιες ώρες λειτουργίας ( 8 ώρες)  η συνολική κατανάλωση σε πετρέλαιο θα είναι  8 h X 4,36 lit/h = 34,88 lit πετρελαίου .

Με την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται σήμερα στα 1,10 ευρώ/lit  περίπου το κόστος λειτουργίας του λέβητα πετρελαίου είναι 34,88 lit X 1,10 ευρώ/lit = 38,36 ευρώ 

Δηλαδή έχουμε μια εξοικονόμηση 19, 44 ευρώ ήτοι πάνω από 50% στην χειρότερη των περιπτώσεων . 

Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να φτάσει και στο 70% αν λάβουμε υπόψη ότι ο επιτοίχιος λέβητας αερίου είναι αυτορυθμιζόμενος από 6 Kw έως τα 29 Kw και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σε φουλ ισχύ εν αντιθέσει με τον λέβητα πετρελαίου που δεν διαθέτει αυτή την δυνατότητα.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω απλό παράδειγμα οι διαφορά είναι τεράστια . Με την χρήση του υγραερίου μπορούμε να έχουμε πολύ φθηνή και αξιόπιστη θέρμανση ..

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης και υγραερίου  και έχει την δυνατότητα να προτείνει να σχεδιάσει, να προμηθεύσει τον κατάλληλο εξοπλισμό (δεξαμενές υγραερίου, επιτοίχιους λέβητες αερίου, καυστήρες αερίου κ.λ.π)    και να εγκαταστήσει το καταλληλότερο για το κάθε κτήριο σύστημα θέρμανσης με υγραέριο  

Για οιανδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφτείτε  την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο  www.anadrasi.com να αποστείλετε email στην διεύθυνση info@anadrasi.com να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020152 η να μας επισκεφθείτε στις εγκαταστάσεις μας επί της οδού Δ. Παπανικολάου 12 Κορωπί Αττικής.  


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΤΟΛΙΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ - ΥΔΡΟΓΟΝΟ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ

Σε ολόκληρη την ΕΕ, 50 εκατομμύρια οικογένειες βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια. Ορισμένες δεν έχουν πρόσβαση σε ενέργεια σε προσιτές τιμές, ενώ άλλες μένουν σε παλιά κτίρια χωρίς μόνωση που δεν μπορούν εύκολα να θερμανθούν. Πολλοί ζουν χωρίς φωτισμό, οικιακές συσκευές, θέρμανση και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μαγειρέματος. Δεν μιλάμε φυσικά για χώρες τους τρίτου κόσμου όπου η ενεργειακή φτώχεια είναι σε απόλυτο βαθμό και προσεγγίζει σε πολλές περιπτώσεις και το 99% του πληθυσμού τέτοιων χωρών.Σε παγκόσμιο επίπεδο, 1,2 δισ. άνθρωποι (το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού) ζουν στο "σκοτάδι", χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, ενώ περισσότεροι από 2,7 δισ. άνθρωποι (το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού) δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις μαγειρέματος. Το 95% των πληθυσμών αυτών ζουν σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής και των αναπτυσσόμενων περιοχών της Ασίας.

Τεράστια  η ενεργειακή φτώχεια και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο και τους λόγους θα τους αναλύσουμε παρακάτω.  

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου. Σε αυτές τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακές παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας.

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Οι αιτίες της ενεργειακής φτώχειας είναι πάρα πολλές και εδώ να αναφερθούμε στις βασικότερες.Η δυτική κοινωνία και οι πλούσιες και ισχυρές χώρες που την αποτελούν, με την βιομηχανική επανάσταση και την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών, με βασικότερη αυτή του ηλεκτρισμού, κατανάλωσε κατά την διάρκεια των τελευταίων 200 ετών περισσότερη κατά κεφαλή ενέργεια από ότι όλες οι υπόλοιπες κοινωνίες μαζί σε όλη την διάρκεια τής καταγεγραμμένης ιστορίας. Έφτασαν οι δυτικές κοινωνίες σε σημείο να απολαμβάνουν ένα χωρίς προηγούμενο επίπεδο ζωής και αυτό φυσικά οφείλεται στα αποθέματα ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ) που δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια....όχι ουρανοκατέβατα αλλά από τα έγκατα της μάνας γης.

Δυστυχώς όμως η καλοτυχία και η απερίσκεπτη σπατάλη των φυσικών πόρων κάποια στιγμή αναπόφευκτα τελειώνει. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι πίστευαν ότι ακόμα και αν τα αποθέματα των φυσικών πόρων δεν είναι απεριόριστα, τουλάχιστον είναι αρκετά για πολλά χρόνια ακόμα , αδιαφορώντας όμως για το απώτερο μέλλον και τις μελλοντικές γενιές των ανθρώπων. Ο ναρκισσισμός των σύγχρονων καταναλωτικών κοινωνιών τις έκανε να μη μπορούν να δουν την επερχόμενη καταστροφή από την ενεργειακή απληστία της ..

Οι ενεργειακές ανάγκες όλο και αυξάνονταν με την πάροδο των ετών και σε συνδυασμό με το όλο και απομειούμενα αποθέματα των φυσικών πόρων αλλά και την έλλειψη τέτοιων φυσικών πόρων σε κάποιες ισχυρές χώρες δημιούργησε την ενεργειακή αποικιοκρατία . Δηλαδή κατάληψη είτε με στρατιωτικά μέσα είτε με οικονομικά μέσα χωρών που διέθεταν πλούσιους φυσικούς πόρους για εκμετάλλευση και κέρδη. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης ήταν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι , με εκατομμύρια νεκρούς ανθρώπους, συνεχείς αιματηροί τοπικοί πόλεμοι αλλά και οικονομικοί πόλεμοι που διέλυαν ανθρώπους , κοινωνίες και κράτη, έσπερναν τον θάνατο, την φρίκη, την φτώχεια και την πείνα σε εκατομμύρια ανθρώπους προκειμένου οι δυτικές κοινωνίες να απολαμβάνουν τα αγαθά τής ενέργειας και κάποιοι να πλουτίζουν εξωφρενικά από όλο αυτό το πανηγύρι δημιουργώντας τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και τη συσσώρευση του πλούτου σε πολύ λίγα χέρια..

Τρανό παράδειγμα τα γεγονότα με το τρελό πολεμικό παιχνίδι που παίζεται τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Μέσης Ανατολής, τής υποσαχάριας Αφρικής, στην χώρα μας με την διαρκή ένταση στο Αιγαίο και τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας, στις χώρες τής Λατινικής Αμερικής με την εγκαθίδρυση αυταρχικών καθεστώτων που ουσιαστικά είναι υπάλληλοι των ενεργειακών κονσόρτσιουμ και των στρατιωτικοβιομηχανικών συμπλεγμάτων και που σκοπό έχουν να υφαρπάξουν με την βία και την καταπίεση των λαών των φυσικό ενεργειακό πλούτο προς όφελος πρώτα από όλα των μεγάλων εταιρειών και κατά δεύτερο λόγο των δυτικών κοινωνιών τής επίπλαστης και ναρκισσιστικής ευμάρειας τους. Αλλά οι πηγές όλο και εξαντλούνται και η πείνα των μεγάλων για κέρδος δεν τιθασεύεται.. Οι τιμές αυξάνουν συνεχώς , με αποτέλεσμα πλέον η ενεργειακή φτώχεια να έχει κτυπήσει για γερά και τις δυτικές κοινωνίες.. Το μέλλον ζοφερό και άδηλο.

Πέραν αυτών η συνεχής εξόρυξη των φυσικών πόρων αλλά και η χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό και οικολογικό αποτύπωμα καθώς έχει προξενήσει ανεπανόρθωτες ζημίες στο περιβάλλον (καταστροφή της ατμόσφαιρας, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τεράστιες ζημιές στην χλωρίδα και την πανίδα, κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη με κίνδυνο ολικής καταστροφής από το λιώσιμο των πάγων στους πόλους και την ερημοποίηση τεράστιων τμημάτων της γης).

Η ώρα δεν είναι μηδέν ... είμαστε κάτω από το μηδέν. Η τεράστια ανάπτυξη δυτικού τύπου σε πολυπληθείς χώρες τής Ασίας (Κίνα, Ινδία) και η απαίτηση τεράστιων ποσών ενέργειας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του είδους της ανάπτυξης έχουν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Ένας αδυσώπητος οικονομικός πόλεμος έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και παράλληλα ένας τρελός εξοπλιστικός ανταγωνισμός που προδικάζει ένα ακόμα καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο που θα δώσει την χαριστική βολή στην ανθρωπότητα.

Οι άνθρωποι πελαγωμένοι αλλά και ναρκωμένοι από την επίπλαστη ευμάρεια, που σιγά σιγά βέβαια την χάνουν και αυτήν με την ενεργειακή φτώχεια και όχι μόνο φυσικά, άλλοι περιμένουν τον από μηχανής θεό να μας σώσει (οι περισσότεροι δυστυχώς) και άλλοι έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση και έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται μέσα από περιβαλλοντικά και οικολογικά κινήματα, τα οποία όμως δυστυχώς πολλές φορές είναι ελεγχόμενα από τα αντίθετα συμφέροντα τα οποία έχουν διεισδύσει μέσω τής χρηματοδότησης προκειμένου αυτά τα κινήματα να περιοριστούν σε απλές καταγγελίες και χωρίς να αμφισβητήσουν επί της ουσίας την κυριαρχούσα πολιτική επιλογή της παγκοσμιοποίησης που αποτελεί σήμερα τον βασικό μοχλό εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ενεργειακών κολοσσών που καταληστεύουν τα ελάχιστα πια εναπομείναντα ενεργειακά αποθέματα αλλά και των στρατιωτικοβιομηχανικών συμπλεγμάτων που αποτελούν τα βασικά τους συνεταιράκια.


ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Λύσεις υπάρχουν θα αναρωτηθεί κάποιος .. Τόσο τυφλοί είναι δεν την βλέπουν την καταστροφή που έρχεται.. ;

Φυσικά και υπάρχουν λύσεις και φυσικά την βλέπουν την καταστροφή που έρχεται. Αλλά είναι τόσο άπληστοι και ανόητοι που επιθυμούν να εξαντλήσουν και την τελευταία σταγόνα φυσικών πόρων προς χάρη της αισχροκέρδειας αδιαφορώντας για τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει αυτή η πολιτική επιλογή ( γιατί περί αυτού πρόκειται ας μην γελιόμαστε) πάνω στους ανθρώπους , στις κοινωνίες και στο περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν εφαρμοστεί πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( φωτοβολταϊκά, ανεμογεννητριες, υδροηλεκτρικά , ηλιοθερμία, γεωθερμία, ενεργειακή εξοικονόμηση με θερμική θωράκιση των κτηρίων κ.λ.π. )

Έχουν μπει συγκεκριμένοι στόχοι και έχουν γίνει αρκετά μεγάλες επενδύσεις αλλά τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, καθώς είναι τόσο μεγάλες οι ενεργειακές απαιτήσεις και τόσο ακριβά και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης τα συστήματα αυτά που είναι σχεδόν αδύνατον να καλύψουν τις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες που υπάρχουν.. Πέραν τούτου ο τρόπος που έχει επιλεγεί για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με επιδότηση μεγάλων επενδύσεων φαραωνικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ελέγχονται και πάλι από τους ίδιους μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς που διαχειρίζονται και τούς φυσικούς ενεργειακούς πόρους, ή την κομπραδόρικη επιλογή τής επιδοτούμενης ταρίφας που μετακύλησε το οικονομικό βάρος των επενδύσεων σε Α.Π.Ε στους ασθενέστερους καταναλωτές, δημιούργησε πεδίο δόξης λαμπρής για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια από τους μεγάλους και χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για την πλειοψηφία των ανθρώπων και των κοινωνιών.

Τελευταία και μετά την παταγώδη αποτυχία του όλου εγχειρήματος έχουν υιοθετηθεί οι επιλογές του ενεργειακού συμψηφισμού (δηλαδή η τοποθέτηση συστημάτων Α.Π.Ε από απλούς ιδιώτες στα σπίτια ή τις επιχειρήσεις τους και η διάχυση της παραγόμενης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη ηλεκτρικής ενέργειας και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης πληρώνει μόνο την διαφορά μεταξύ της ενέργειας που καταναλώνει και της ενέργειας που παράγει και διοχετεύει στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο) .Και πάλι όμως και αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό καθώς τα συστήματα αυτά και ακριβά είναι για τούς φτωχούς ανθρώπους και πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο είναι να εφαρμοστούν σε κτήρια πολυκατοικιών (δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι) που αποτελούν το βασικό πυρήνα του αστικού ιστού. Κατά συνέπεια ελάχιστα μπορούν να συνεισφέρουν στην τεράστια παγκόσμια ζήτηση ενέργειας..

Κατά συνέπεια ούτε και οι Α.Π.Ε μπορούν να δώσουν βιώσιμη λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ - Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ

Πριν αναφερθούμε όσο συνοπτικά γίνεται στα πλαίσια ενός εκλαϊκευμένου άρθρου όπως αυτό στην μοναδική λύση που υπάρχει προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι βασική προϋπόθεση για την λύση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος είναι η πολιτική βούληση και επιλογή.

Υπερκέρδη και εκμετάλλευση των ανθρώπινων αναγκών σε ενέργεια δεν μπορούν να συμβαδίσουν με οιανδήποτε λύση . Άρα στα πλαίσια του παρόντος κοινωνικοοικονομικού συστήματος ή οιανδήποτε άλλου συστήματος που έχει βιώσει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα δεν υφίσταται. Ένα διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που θα έχει επίκεντρο του τον άνθρωπο και τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και των κοινωνιών καθώς και την σωτηρία του πλανήτη από την ολική του καταστροφή είναι αυτό που μπορεί μόνο να εφαρμόσει μια πραγματικά αποτελεσματική πολιτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και όχι μόνο, αλλά και της πραγματικής φτώχειας, τής αδικίας, της πείνας και του υποσιτισμού.

Το ποιο θα είναι το σύστημα αυτό δεν επιπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο ενός Μηχανικού όπως ο γράφων. Μπορεί να έχω την δική μου άποψη και την δική μου τοποθέτηση αλλά αφενός αυτό εκφεύγει του ενημερωτικού σκοπού του παρόντος άρθρου και σε τελευταία ανάλυση είναι ένα μείζον θέμα που οφείλει να απασχολήσει τους οικονομικούς και πολιτικούς φιλοσόφους, τους ενασχολούμενους με την πολιτική πολιτικούς και μη καθώς και τα κοινωνικά κινήματα ανά το κόσμο που θα πρέπει να βρουν την διέξοδο από τα αναποτελεσματικά για την ανθρωπότητα κοινωνικοοικονομικά συστήματα που έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη τα τελευταία 200 χρόνια από την Γαλλική Αστική Επανάσταση και μετά στο σημερινό αδιέξοδο.

Ας δούμε λοιπόν το ζουμί αυτής της υπόθεσης , η οποία σημειωτέον δεν είναι καινούργια καθώς είναι γνωστή στην επιστημονική και τεχνική κοινότητα εδώ και πολλά πολλά χρόνια και μάλιστα έχουν γίνει και αρκετές εφαρμογές με απόλυτη επιτυχία και με λαμπρά αποτελέσματα χωρίς όμως αυτή να έχει καταστεί η αιχμή του δόρατος για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος που λέγεται ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ .Το υδρογόνο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χημικά στοιχεία που υπάρχει παντού στην φύση ( στο νερό πρωτίστως αλλά και στο φυσικό αέριο ) 
Αξιοποιείται τόσο ως πρώτη ύλη όσο και σε ενδιάμεσες χημικές διεργασίες για την παραγωγή υλικών, ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε συστήματα όπως οι κυψέλες καυσίμου για τη μετατροπή της χημικής ενέργειας απευθείας σε ηλεκτρική.

Το 75% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου βασίζεται σήμερα σε μια τεχνολογία που μετατρέπει το φυσικό αέριο σε υδρογόνο με τη χρήση ατμού. Εντούτοις, η τεχνολογία αυτή έχει αρκετά μειονεκτήματα. Κατ’ αρχάς, απαιτεί σημαντικά ποσά ενέργειας για τη μετατροπή και τον διαχωρισμό του υδρογόνου από τα υπόλοιπα συστατικά που προκύπτουν από την αντίδραση του φυσικού αερίου με ατμό. Επιπλέον, οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Υπάρχουν όμως αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής του υδρογόνου χωρίς να δημιουργούνται τα παραπάνω προβλήματα.

Η βασικότερη από αυτές είναι η ηλεκτρόλυση με την χρήση νερού ( απλό νεράκι του θεού που υπάρχει παντού). Πολύ απλά φανταστείτε ένα κουτί στο οποίο βάζουμε νερό, το οποίο, με τη χρήση θερμότητας και ηλεκτρισμού, μετατρέπεται σε υδρογόνο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι πως δεν απαιτείται η χρήση υδρογονανθράκων, αφού η βασική πρώτη ύλη είναι το νερό. Επίσης, η κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλότερη γιατί το νερό μετατρέπεται απευθείας σε υδρογόνο, χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσων διεργασιών. Η θερμότητα και ο ηλεκτρισμός που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η ηλεκτρόλυση μπορούν να προέλθουν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμία γεωθερμία κ.λ.π). Έτσι αφενός έχουμε απευθείας παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η ίδια τεχνολογία μάλιστα οδηγεί και στην παραγωγή οξυγόνου, το οποίο είναι ακόμα ένα αέριο εξαιρετικά χρήσιμο για τον άνθρωπο, το περιβάλλον καθώς και για την βιομηχανία και την ιατρική.

Παρότι η ηλεκτρόλυση είναι μια εξαιρετική τεχνολογία μερικοί επικαλούνται κάποια τεχνικά προβλήματα (όχι ανυπέρβλητα κατά την άποψη της επιστημονικής κοινότητας αλλά και την δική μου προσωπικά ως Μηχανικού) τα οποία αυτοί που τα διατείνονται, ισχυρίζονται ότι καθιστούν δυσχερή και οικονομικά ακριβή την καθολική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι σήμερα.
Συνοπτικά τα προβλήματα τα προβλήματα αυτά τα οποία κάποιοι (όχι και τόσο αθώοι ) διατείνονται ότι υπάρχουν είναι τα εξής :
 • Tα υλικά που αξιοποιούνται μέχρι στιγμής για την ηλεκτρόλυση έχουν απόδοση και διάρκεια χαμηλότερη από το όριο που απαιτείται.
 • Η αποθήκευση του παραγόμενου από την ηλεκτρόλυση υδρογόνου είναι κάπως δύσκολη καθώς η ογκομετρική πυκνότητά του είναι μικρή και απαιτεί πολύ μεγάλα δοχεία προκειμένου να αποθηκευθεί σε χαμηλή πίεση. Για να αυξήσουμε την ποσότητα του υδρογόνου που μπορεί να αποθηκευτεί, πρέπει να το συμπιέσουμε σε πιέσεις που φτάνουν τα 200-500 bar, το οποίο απαιτεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας. 
 • Το υδρογόνο είναι εύφλεκτο, επομένως η αποθήκευση και η μεταφορά του απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας
Τα προβλήματα αυτά όμως δεν αποτελούν τροχοπέδη για την καθολική εφαρμογή ενός συστήματος που η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι τόσο φτηνή και που θα λύσει μία δια παντός τόσο το πρόβλημα τής ενεργειακής φτώχειας όσο και το πρόβλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής από την χρήση των υδρογονανθράκων .

Σε ότι αφορά το πρώτο ζήτημα, μεγάλα πολυτεχνεία ανά το κόσμο καθώς και μεγάλες εταιρείες στον ενεργειακό τομέα έχουν μελετήσει λύσεις σε ότι αφορά τα υλικά ηλεκτρόλυσης και την απόδοση τους με την εξεύρεση κατάλληλων καταλυτών πολύ υψηλής απόδοσης . Απλά χρήματα και επενδύσεις χρειάζονται για να προχωρήσουν στην τελειοποίηση τους.

Σε ότι αφορά την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα για την επίτευξη της ηλεκτρόλυσης αυτή μπορεί να παραχθεί χωρίς υψηλό κόστος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά , ηλιοθερμία, γεωθερμία αλλά και πολύ μικρή χρήση συμβατικών καυσίμων καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη για μια αποδοτική ηλεκτρόλυση ενεργειακή σταθερότητα) . Άρα ούτε εκεί υπάρχει εμφανές πρόβλημα.


Τέλος σε ότι αφορά την ασφάλεια μεταφοράς και αποθήκευσης υπάρχουν πλέον τόσο τέλεια συστήματα ασφαλείας και πυροπροστασίας που μπορούν να διασφαλίσουν πλήρως μια τέτοια εγκατάσταση από πλευράς ασφαλείας που δεν υφίσταται σχεδόν κανένας κίνδυνος.

Και όλα τα παραπάνω, ας υποθέσουμε τάχα μου προβλήματα,  αφορούν τεράστιες εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου για την λειτουργία κεντρικών εργοστάσιων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο, οι οποίες φυσικά κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από νεράκι, το οποίο δεν θα τους αποφέρει τα υπερκέρδη που αποκομίζουν σήμερα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά ορυκτά καύσιμα.  

Αυτό όμως που δεν γίνεται ευρέως γνωστό γιατί είναι αυτό που πονάει και καίει πιο πολύ τα συμφέροντα  των μεγάλων εταιρειών είναι το γεγονός ότι σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολυκατοικία , σε κάθε επιχείρηση , σε κάθε βιοτεχνία και σε κάθε βιομηχανία μικρή ή μεγάλη μπορεί να εγκατασταθεί μια μικρή μονάδα παραγωγής υδρογόνου και κατά συνέπεια ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία δεν απαιτεί μεγάλο χώρο και μπορεί να μπει παντού σε κάθε τύπο κτηρίου ) και με την βοήθεια μια μικρής εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και ενός ηλιακού συστήματος να παράγει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα διοχετεύει στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα κατά πολύ μεγαλύτερη από οιανδήποτε σύστημα Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας , και με τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού να παρέχεται σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις βιομηχανίες εξαιρετικά φθηνή ενέργεια δημιουργώντας ένα παγκόσμιο ενεργειακό ιστό παρόμοιο με αυτό που δημιουργήθηκε με το διαδίκτυο και σε συνδυασμό με αλλά μέτρα όπως η ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων καθώς και η χρήση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης υψηλής ενεργειακής απόδοσης (αερόψυκτες αντλίες θερμότητας η γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) να εξαλείψει πλήρως την ενεργειακή φτώχεια από όλο τον κόσμοΕκτός από τα κτήρια η τεχνολογία του υδρογόνου μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως και στις μεταφορές (αυτοκίνητα, αερομεταφορές, ναυσιπλοΐα σιδηρόδρομοι ) με τεράστια οφέλη καθώς όλες οι μεταφορές και μετακινήσεις θα γίνουν εξαιρετικά φθηνές και προσιτές για όλη την κοινωνία. Στην βιομηχανία που η λειτουργία της και το κόστος παραγωγής εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το ενεργειακό κόστος οι επιπτώσεις θα είναι συνταρακτικές καθώς οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων θα μειωθούν δραστικά και θα είναι προσιτές σε όλους τους ανθρώπους. Στο εμπόριο επίσης και κυρίως στο διεθνές εμπόριο το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, που και αυτό σήμερα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην τιμή τους, θα ελαχιστοποιηθεί με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης, προς όφελός τόσο του συνόλου των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών που θα έχουν την δυνατότητα τα προϊόντα τους να φτάνουν σε όλα τα σημεία του κόσμου φθηνά χωρίς την δυσβάστακτη επιβάρυνση των μεταφορικών.

Άλλα αποτέλεσμα ενός τέτοιου εγχειρήματος εκτός από την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας θα είναι επίσης :

 • H εξάλειψη της απαίτησης για τεράστιες επενδύσεις για την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων καθώς και φαραωνικών εργοστασιακών για την επεξεργασία αυτών καθώς και εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η εξάλειψη των διεθνών ανταγωνισμών για τον έλεγχο των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων καθώς και των εξοπλιστικών προγραμμάτων για την διεξαγωγή πολέμων για τον έλεγχο αυτών. 
 • Η εξάλειψη των πολεμικών συρράξεων που οι περισσότερες πλέον γίνονται για τα ορυκτά καύσιμα με σημαντικό αποτύπωμα στην ζωή των κοινωνιών τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και στην οικονομία (φτώχεια. οικονομική δυσπραγία, πείνα, μετανάστευση, κοινωνικός αποκλεισμός) 
 • Περιβαλλοντικό και οικολογικό αποτύπωμα με σημαντική βελτίωση σε όλο το οικοσύστημα καθώς και οριστική λύση τους σημαντικού προβλήματος της κλιματικής αλλαγής εξαιτίας τής οποίας κινδυνεύει πλέον όλος ο πλανήτης από την οριστική του καταστροφή. 
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες ακόμα οφέλη για την ανθρωπότητα από την μετάβαση της ανθρωπότητας από την εποχή των ορυκτών καυσίμων στην εποχή του Υδρογόνου.

Ίσως όλα αυτά φαντάζουν σαν έργο επιστημονικής φαντασίας αλλά πιστέψτε με δεν είναι. Άλλωστε ποιος πίστευε πριν μερικά μόλις χρόνια ότι θα μπορούμε να επικοινωνούμε τόσο εύκολα μέσα από το σπίτι μας με όλη την υφήλιο μέσω του παγκόσμιου ιστού του διαδικτύου.

Μιλάμε για μία νέα μεγάλη επανάσταση, πολύ μεγαλύτερη από αυτή τής βιομηχανικής επανάστασης και αυτή τής ηλεκτρονικής εποχής και του διαδικτύου που ζούμε σήμερα. Μια επανάσταση που μπορεί να αλλάξει οριστικά τον ρου τής ιστορίας τής ανθρωπότητας και του πλανήτη.
Θα διερωτηθεί κανείς και εύλογα. Μα γιατί δεν προχωράμε άμεσα αφού η τεχνολογία υπάρχει και τα οφέλη για την ανθρωπότητα είναι τόσο σημαντικά..
Η απάντηση είναι ότι όπως περιέγραψα και παραπάνω, πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση , μια επανάσταση που δύναται να φέρει τα πάνω κάτω στην ζωή των ανθρώπων , μια επανάσταση που έχουν να κερδίσουν όλοι οι άνθρωποι, οι κοινωνίες και πλανήτης αλλά έχουν να χάσουν και κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι είναι προφανές. Έχουν να χάσουν αυτοί που σήμερα κυβερνούν όλο το κόσμο . Οι μεγάλες ενεργειακές και πετρελαϊκές εταιρείες, οι εταιρείες πολεμικών εξοπλισμών, το διεθνές τραπεζικό σύστημα που τις στηρίζει και είναι το βασικό συνεταιράκι τους καθώς και όλες οι διεφθαρμένες εξουσίες και πολιτικοί που υπηρετούν όλο αυτό το μαύρο σύμπλεγμα του θανάτου, τής καταστροφής, τής πείνας, τής αδικίας, των πολέμων, της εκμετάλλευσης και της καταλήστευσης των ανθρώπων και της μάνας γης. Ενός πενιχρού ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού που μετρά σε μερικές χιλιάδες ανθρωποειδών που ζουν μέσα στην παραφροσύνη της ναρκισσιστικής διαταραχής που τους έχει προξενήσει ο αμύθητος πλούτος και η εξουσία που έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους και τα οποία έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια στην οικονομία των υδρογονανθράκων και των εξοπλιστικών συστημάτων, έχουν βγάλει χιλιαπλάσια εκατομμύρια από αυτές τις επενδύσεις και δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα αν δεν ξεζουμίσουν και την τελευταία ρανίδα που έχει από μείνει πάνω στην γη μέχρι τα όρια τής ύστατης στιγμής τής ολικής καταστροφής. . 

Φυσικά ακόμα και μέσα στο υπάρχον σύστημα υπάρχουν ακόμα μερικοί έξυπνοι και εχέφρονες επιστήμονες που έχουν κατανοήσει το πρόβλημα και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους ισχυρούς φίλους τους για το αδιέξοδο των επιλογών τους και τους ωθούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες χάνοντας πολλά προνομία τους αλλά σώζοντας το υπάρχον σύστημα εκμετάλλευσης, που νομοτελειακά θα καταρρεύσει και αυτό με την ραγδαία επικείμενη εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Να μπουν αυτοί μπροστά από τους λαούς και τους επιστήμονες και να πάρουν την κηδεμονία τής νέας αυτής επανάστασης χάνοντας πολλά, αλλά διατηρώντας τουλάχιστον το πάνω χέρι.. Είναι η έξυπνη λογική από το τίποτα και την εξαφάνιση καλλίτερο είναι το κάτι και σιγά σιγά πάλι μονά ζυγά δικά μας θα είναι. 


Ένας από αυτούς είναι και ο Τζέρεμι Ρίφκιν συγγραφέας σημαντικών έργων, μεταξύ των οποίων ''Το Τέλος της Εργασίας και το μέλλον της΄΄, ''Ο Αιώνας της Βιοτεχνολογίας΄΄ , ΄΄Το Ευρωπαϊκό Όνειρο'', ΄΄Η Nέα Εποχή της Πρόσβασης΄΄, και το best seller ''Η Οικονομία του Υδρογόνου'' , τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 35 γλώσσες και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα . Ο Ρίφκιν είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχηγών κρατών σε όλο τον κόσμο. Διδάσκει στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διευθυντικών Στελεχών της Σχολής Γουόρτον του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και είναι πρόεδρος του Ιδρύματος για τις Οικονομικές Τάσεις που εδρεύει στην Ουάσινγκτον. Καταλαβαίνετε φυσικά περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Ένας εξαιρετικά μορφωμένος, πανέξυπνος και χαρισματικός επιστήμονας του οποίου οι ιδέες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και ριζοσπαστικές αλλά η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη και στόχο έχει την σωτηρία στις βασικές του αρχές του υφιστάμενου κοινωνικοοικονονομικού συστήματος ώστε αυτή η μεγάλη τεχνολογική επανάσταση που αποτελεί την μοναδική σωτηρία για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη να περάσει στα χέρια αυτών που σήμερα κάνουν ότι είναι δυνατόν προκειμένου να τον καταστρέψουν. Το βιβλίο του η ''Η Οικονομία του Υδρογόνου'' είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το θέμα παρότι η σκοπιά που βλέπει τα πράγματα είναι από την αντίπερα όχθη , καθώς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους ισχυρούς να λάβουν τα μέτρα τους πριν η τεχνολογία και η ζωή τους ξεπεράσει και τους βάλει οριστικά στο περιθώριο της ιστορίας.Παναγιώτης Ε. Τόλιας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
           

   

  


COVID-19 & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

Ως γνωστόν η εξάπλωση του του ιού COVID -19 γίνεται κατά κύριο λόγο σε κλειστούς χώρους, είτε αυτοί αποτελούν επαγγελματικούς χώρους(καταστή...