Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 70 %

Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2018 αναμένεται να ξεκινήσει το Νέο Πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ 2018'' για την ενεργειακή αναβάθμιση πάσης φύσεως κατοικιών (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες ) το οποίο θα προβλέπει επιδοτήσεις έως και 70% ανάλογα με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια.

Το μέγιστο ποσόν για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας ή ενός διαμερίσματος είναι 25000 ευρώ . 


Ποιοι μπορούν ενταχθούν 

Στο νέο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ 2018'' θα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία θα πρέπει να είναι νόμιμα , δηλαδή θα πρέπει διαθέτουν  είτε οικοδομική άδεια ή να έχουν νομιμοποιηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία νομιμοποίησης αυθαιρέτων . Ειδικότερα για τις πολυκατοικίες  έχουν και αυτές δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα και λογίζονται ως μία μονάδα σαν να ήταν μία κατοικία . Δηλαδή η μέγιστη δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση της πολυκαττοικίας είναι 25000 ευρώ.

Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία θα πρέπει :
 • Να χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία.
 • Να είναι νόμιμη (με οικοδομική άδεια ή νομιμοποιημένη)
 • Να έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ενεργειακής κατάταξης χαμηλότερη από την Δ'
 • Να ανήκει σε φυσικά και μόνο πρόσωπα που να έχουν διακαιώματα κυριότητας οιασδήποτε μορφής ( πλήρους, υψηλής ή επικαρπίας) 
 • Να πληρούν τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια που αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα .
Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες 


 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (τέντες, σκίαστρα κ.λ.π)
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες, στέγες, ταράτσες, δάπεδα pilotis
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης είτε με αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα θέρμανσης χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλού βαθμού απόδοσης ( αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου, υγραερίου και πετρελαίου ) είτε με βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος (αυτοματισμοί, αντιστάθμιση, θερμιδομέτρηση, μόνωση σωληνώσεων, αντικατάσταση κυκλοφορητή με κυκλοφορητή inverter κ.λ.π)
 • Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού με τοποθέτηση νέων κλιματιστικών υψηλού βαθμού ενεργειακής απόδοσης τεχνολογίας inverter 
 • Αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα ή ηλιοθερμικού συστήματος η αντλίας θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κ.λ.π)  

Ποια θα είναι η διαδικασία 

 • Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα και θα υπάρχει απόλυτη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Πριν αίτηση απαιτείται να γίνει η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή όπου θα διαπιστωθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας και θα προσδιορισθούν οι αναγκαίες ενεργειακές παρεμβάσεις ώστε να επιτευχθεί τουλάχιστον η ελάχιστη ενεργειακή αναβάθμιση που προβλέπεται από τον ΚΕΝΑΚ (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης σε Kwh/m2 του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του παραπάνω πίνακα και 70% της κατανάλωσης  σε kWh/m2 του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες του ανωτέρω πίνακα)
 • Η υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης θα μπορεί να διαρκέσει 9 μήνες μετά από έγκριση της υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Μετά από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων απαιτείται να γίνει η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση προκειμένου να διαπιστωθεί η επίτευξη του στόχου της ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Κατόπιν της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης θα γίνεται η Δήλωση Πιστοποίησης για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της ενεργειακής αναβάθμισης και ακολούθως ο έλεγχο και η εκταμίευση του ποσού επιδότησης. 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω οι  αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τις 28 Φεβρουαρίου και  αυτό θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν  αν επιθυμούν να  ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τράπεζα στην οποία θα απευθυνθούν, η οποία εν συνεχεία θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα και θα τους ενημερώσει αν το αίτημα για δάνειο γίνεται αποδεκτό. Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε  πως στο νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική και υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης με ιδία χρηματοδότηση και κατόπιν του τελικού ελέγχου να γίνει απευθείας στον δικαιούχο η καταβολή της επιδότησης.


Τέλος επισημαίνουμε ότι για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης Μηχανικού Συμβούλου Έργου η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Υπηρεσίες και προϊόντα που δύναται να προφέρει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για τη υλοποίηση του προγράμματος.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας την γνώση και την πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα της μελέτης και της υλοποίησης Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Έργων προφέρει στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος τις εξής υπηρεσίες και προϊόντα. 

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Μηχανικού για την υποβολή τής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή για την διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειακών επιθεωρήσεων..
 • Κατασκευή των εγκαταστάσεων και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού (  αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου, υγραερίου και πετρελαίου, αυτοματισμοί, συστήματα αντιστάθμισης,και θερμιδομέτρησης, κυκοφορητές inverter , κλιματιστικά υψηλού βαθμού ενεργειακής απόδοσης inverter κ.λ.π)
 • Κατασκευή και προμήθεια υλικών θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη τοιχποιίας, εσωτερική μόνωση τοιχοποιίας, μονώσεις ταράτσας και στέγης, μονώσεις pilotis)           
Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με την αξιοπιστία και την πείρα που την διακρίνει εδώ και πάνω από 30 χρόνια στο τομέα την Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών έργων  μπορεί να αποτελέσει τον προνομιακό συνεργάτη του κάθε δικαιούχου του προγράμματος για την  έγκαιρη, αξιόπιστη και τεχνικά άρτια υλοποίηση του Προγράμματος ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ 2018''.

Για περισσότερες πληροφορίας για μας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.anadrasi. com , να μας αποστείλετε μήνυμα  συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος ή να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2106020152 & 6936020152   

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ΝΕΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ για την μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά  την υποστήριξη δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Σηροτροφία
 • Μελισσοκομία 
 • Σαλιγκαροτροφία 
 • Διάφορα ζώα
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Ακρόδρυα
 • Ξηροί καρποί
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.

Είδος ενίσχυσης 

Η  ενίσχυσης για την συγκεκριμένη δράση  ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής:

 • 50% για τις περιφέρειες ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ.
 • 75% για τις περιφέρειες  ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)
 • 40% για τις περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις 

Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης ανέρχεται σε 600.000€ και ο ανώτατος αιτούμενος σε 5.000.000 €.


Τι χρηματοδοτείται

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ.)
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

Η Ανάδραση δύναται να αναλάβει υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες που αφορούν :

 • Την σύνταξη της τεχνικοοικονομικής μελέτης καθώς και του προϋπολογισμού για οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό  που απαιτούνται για την υποβολή του προγράμματος.
 • Την σύνταξη όλων Μηχανολογικών Μελετών που αφορούν την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας της μονάδας
 • Την σύνταξη   όλων των μελετών που αφορούν την άδεια δόμησης της μονάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 6020152 καθώς και 6936020152.