Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ΝΕΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ για την μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά  την υποστήριξη δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Σηροτροφία
 • Μελισσοκομία 
 • Σαλιγκαροτροφία 
 • Διάφορα ζώα
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Ακρόδρυα
 • Ξηροί καρποί
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.

Είδος ενίσχυσης 

Η  ενίσχυσης για την συγκεκριμένη δράση  ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής:

 • 50% για τις περιφέρειες ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ.
 • 75% για τις περιφέρειες  ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)
 • 40% για τις περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις 

Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης ανέρχεται σε 600.000€ και ο ανώτατος αιτούμενος σε 5.000.000 €.


Τι χρηματοδοτείται

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ.)
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

Η Ανάδραση δύναται να αναλάβει υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες που αφορούν :

 • Την σύνταξη της τεχνικοοικονομικής μελέτης καθώς και του προϋπολογισμού για οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό  που απαιτούνται για την υποβολή του προγράμματος.
 • Την σύνταξη όλων Μηχανολογικών Μελετών που αφορούν την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας της μονάδας
 • Την σύνταξη   όλων των μελετών που αφορούν την άδεια δόμησης της μονάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 6020152 καθώς και 6936020152.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου