Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Πως γίνεται να μην ξαναπληρώσουμε ποτέ Λογαρισμό Ρεύματος στη ΔΕΗ

Από 8 Μαΐου 2015 υπάρχει η δυνατότητα να απαλλαγούμε οριστικά  από το κόστος των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΠΩΣ ;

Η απάντηση ονομάζεται Net Metering 

Τι είναι το Νet Metering ;


Το net metering είναι το Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην χώρα μας, το οποίο θεσμοθετήθηκε στα τέλη του 2014, μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή από τον Μάιο του 2015 και παρέχει την δυνατότητα στους καταναλωτές να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια εγκαθιστώντας στο σπίτι τους ή στην επιχείρηση τους ένα ανάλογο με τις ενεργειακές τους απαιτήσεις φωτοβολταϊκό σύστημα έτσι ώστε να μπορούν να απαλλαγούν από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απο την ΔΕΗ.

Έτσι, με το Net Metering αλλάζει πλέον  ολοκληρωτικά η μέχρι σήμερα φιλοσοφία ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπαίνοντας σε μια υγιή και καθαρή βάση σε σχέση τα συστήματα της επιδοτούμενης ταρίφας που εφαρμόσθηκαν κατά το παρελθόν.

Αυτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα ήταν τα εξής :

Αυτός που κατασκεύαζε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το έκανε για καθαρά εμπορικούς λόγους καθώς  πουλούσε  την παραγόμενη από αυτό ενέργεια στη ΔΕΗ.με τιμή πώλησης η οποία καθοριζόταν με σύμβαση που υπέγραφε ο παραγωγός και η ΔΕΗ και η οποία  τιμή πώλησης ήταν παρά πολύ υψηλότερη από αυτήν που πουλά η ΔΕΗ την ενέργεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (επιδοτούμενη ταρίφα ονομαζόταν αυτή η διαδικασία ) η οποία όμως δεν έδινε στον εκάστοτε επενδυτή κανένα σοβαρό εχέγγυο ότι η τιμή της ενέργειας δεν θα αλλάξει και θα παραμείνει οικονομικά συμφέρουσα για τον παραγωγό ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος. Έτσι, πολλοί ήταν αυτοί που παρασυρόμενοι από το εύκολο και πολύ υψηλό κέρδος που απέφερε μια τέτοια επένδυση,  επένδυσαν τα χρήματα τους στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δυστυχώς για αυτούς κατόπιν η ΔΕΗ μείωσε σημαντικά και μονομερώς τις τιμές, για λόγους που δεν έχει καμιά ουσία να αναλύσουμε εδώ , και πλέον  κάποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα προκειμένου να αποσβέσουν την επένδυσή τους. 

Το ότι η κατάληξη θα ήταν αυτή ήταν παραπάνω από βέβαιο, καθώς δεν είχε καμιά λογική ο παραγωγός να πουλάει ενέργεια στη ΔΕΗ με 50 λεπτά την κιλοβατώρα και να την αγοράζει από τη ΔΕΗ με 15 λεπτά. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν διανοητό να συνεχιζόταν τόσο γιατί προέκυψαν σημαντικές ζημίες για την ΔΕΗ όσο και γιατί  υπήρξαν σημαντικές επιβαρύνσεις για τους άλλους καταναλωτές καθώς μέρος τής ζημίας τής ΔΕΗ από την επιδοτούμενη ταρίφα την πλήρωναν και την πληρώνουν ακόμα αυτοί !!!!!

Τι θα  ισχύει από εδώ και πέρα και πώς θα «δουλεύει» το Νέο Σύστημα Net Metering;Με το Net Metering, δεν κατασκευάζουμε πλέον ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, για να πουλάμε ηλεκτρική ενέργεια στην ΔΕΗ αλλά για 
να παράγουμε μόνοι μας την ενέργεια που καταναλώνουμε, με σκοπό να μην την αγοράζουμε από τη ΔΕΗ. 

Επειδή όμως τα φωτοβολταϊκά συστήματα  παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο όταν υπάρχει ήλιος αλλά το κάθε νοικοκυριό και η κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη την ηλεκτρική ενέργεια όλη την ημέρα και σε κάθε εποχή,  είναι αυτονόητο ότι κάπου πρέπει να αποθηκεύσουμε αυτήν την ενέργεια, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία μας με ηλεκτρικό ρεύμα.

Φυσικά αυτό θα μπορούσε να  να γίνει με μπαταρίες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργεια (αυτόνομο σύστημα). Η δυνατότητα όμως των μπαταριών είναι περιορισμένη και αν επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε κάποια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα μας διασφαλίσει μια σχετική αυτονομία για μερικές ημέρες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια τότε θα απαιτηθούν πολλές μπαταρίες και το κόστος του φωτοβολταϊκού συστήματος θα εκτιναχθεί σε τέτοιο ύψος που θα καθιστά την επένδυση ασύμφορη. 

Αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να λύσει το Net Metering, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα  να χρησιμοποιούν το δίκτυο  της ΔΕΗ σαν «μπαταρία». Δηλαδή, όταν το φωτοβολταϊκό τους σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας ότι περισσεύει την «δίνουμε» στο δίκτυο τής ΔΕΗ και, όταν χρειαζόμαστε ενέργεια, αλλά δεν έχει ήλιο για να παραχθεί, τότε την απορροφούμε από το δίκτυο
Για την εφαρμογή του συστήματος net metering χρησιμοποιούνται δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ένας αμφίδρομης ένδειξης που ανήκει στην ΔΕΗ και μέσω του οποίου γίνεται η καταγραφή τόσο της ποσότητας της ενέργειας που καταναλίσκεται στην εγκατάσταση όσο και της ενέργειας που εκχέεται στο δίκτυο από το φωτοβολταϊκό σύστημα και ένας μετρητής της παραγόμενης από το φωτοβολταΙκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, που ανήκει στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος αλλά ελέγχεται και σφραγίζεται από την ΔΕΗ.

Επισημαίνεται ότι η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ίδια με την εγχεόμενη στο δημόσιο δίκτυο, καθώς ένα μέρος από αυτήν καταναλίσκεται κατά την ώρα που παράγεται από τις εγκαταστάσεις του κτηρίου μας. Εγχεόμενη είναι η ποσότητα που περισσεύει και η οποία εκχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει η ΔΕΗ γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός και η  τελική εκκαθάριση διενεργείται στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του έτους. 
Η ενέργεια που οφείλει ο καταναλωτής να πληρώσει στη ΔΕΗ είναι η διαφορά μεταξύ της καταναλισκόμενης ενέργειας και της εκχεόμενης στο δίκτυο. Αν αυτή η διαφορά είναι μηδενική τότε ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτα για την ενέργεια. Αν τώρα η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή η εκχεόμενη στο δίκτυο ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του κτηρίου αυτή δεν χάνεται αλλά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εγχεόμενη ενέργεια. 
Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. 
Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Ένα στοιχείο επίσης που έχει αξία να τονιστεί είναι ότι με το σύστημα της επιδοτούμενης ταρίφας ο «συμψηφισμός» με τη ΔΕΗ γινόταν σε χρηματική αξία με βάση την Κιλοβατώρα, με τιμή που καθοριζόταν στη σύμβαση ενώ με το Net Metering ο συμψηφισμός γίνεται σε ποσότητα ενέργειας (τι παράγω – τι καταναλώνω).Αυτό σημαίνει για τον  ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος ότι  μελλοντικά δεν θα υπάρχει καμία αρνητική επίδραση από κάποια αλλαγή στην τιμή της κιλοβατώρας. Αντιθέτως, μια ενδεχόμενη αύξηση (εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 2% κάθε χρόνο) θα έχει «θετικό» αντίκτυπο, αφού θα μικρύνει την περίοδο απόσβεσης της αρχικής του επένδυσης. 
(Αν ο αυτοπαραγωγός αγόραζε την ενέργεια που καταναλώνει, θα την αγόραζε 2% ακριβότερα κάθε χρόνο).

Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που το φωτοβολταϊκό μας σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργειας περισσότερη  απ’ αυτή που καταναλώνουμε, η ΔΕΗ δεν μας καλύπτει τη διαφορά. Σύμφωνα με αυτό είναι  προφανές ότι πλέον απαιτείται  μια σοβαρή και αξιόπιστη  μελέτη διαστασιολόγησης του φωτοβολταϊκού συστήματος ώστε, αφενός να παράγουμε την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που  πραγματικά έχουμε ανάγκη και παράλληλα να μειώσουμε το κόστος της επένδυσης, αποφεύγοντας την εγκατάσταση ενός υπεδιαστασιολογημένου συστήματος  που θα μας είναι άχρηστο.

Συμπερασματικά:  H νέα λογική της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι  η εξοικονόμηση χρημάτων με την δραστική μείωση ή ακόμα και την πλήρη απαλλαγή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας καθώς με το net metering μπορούμε να παράγουμε μόνοι μας την ενέργεια που καταναλώνουμε.


Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ως Τεχνική και Εμπορική Εταιρία με μακροχρόνια δραστηριότητα και υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Έργων από το 1985 καθώς και διαθέτοντας μια πλήρως οργανωμένη και εξειδικευμένη στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων ομάδα από έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη κάθε επένδυσης που αφορά την εγκατάσταση για φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής - net metering είτε αυτά αφορούν οικιακούς καταναλωτές (οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα) είτε επιχειρήσεις πάσης φύσεως ( κατάστημα, εμπορική επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, ξενοδοχείο, μονάδα πρωτογενούς παραγωγής κ.λ.π),.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  συστήματος αυτοπαραγωγής Net Metering μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή τα γραφεία μας επί της οδού Δ. Παπανικολάου 12 στο Κορωπί η ακόμα και να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020152 ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου