Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ συχνά τα προβλήματα με την λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης  σε κτήρια πολυκατοικιών όπου τα υφιστάμενα κεντρικά συστήματα θέρμανσης έχουν αδρανοποιηθεί και δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα ο κάθε ένας ιδιοκτήτης ή ένοικος να ψάχνει για συστήματα ατομικής θέρμανσης προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και ζεστό νερό.

Το άρθρο μας αυτό έχει σκοπό να πληροφορήσει  όσο το δυνατόν καλύτερα το κοινό για τις επιλογές που υπάρχουν.

Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με πρόχειρες λύσεις (ηλεκτρικά σώματα, κλιματιστικά, σόμπες κ.λ.π ) που άλλωστε είναι γνωστές σε όλους.  Αντίθετα θα αναφερθούμε μόνο σε  αξιόπιστες μόνιμες αλλά και νόμιμες λύσεις που επιλύουν τα ζητήματα αυτόνομης θέρμανσης και ζεστού νερού ενός διαμερίσματος μίας δια παντός.

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε διαμερίσματος, τις διατιθέμενες ενεργειακές πηγές καθώς και το ποσόν που είναι διατεθειμένος κάποιος να διαθέσει. 

Το ορθό είναι η επιλογή να γίνει σε συνεργασία με ειδικό και έμπειρο μηχανικό (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο) αφού ληφθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω, αξιολογηθούν σωστά και παρουσιαστούν στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ακρίβεια ώστε να είναι σε θέση να πάρει την σωστή απόφαση 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Η λύση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη δικτύου φυσικού αερίου που να διέρχεται έξω από το κτήριο που βρίσκεται το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αέριου δε απαιτείται πλέον η έγκριση των άλλων ιδιοκτητών όπως ίσχυε παλαιότερα.

Και η περίπτωση αυτή αποτελεί μια εξαιρετική οικονομική λύση για την ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Ο ατομικός λέβητας φυσικού αέριου είναι μια πλήρης  και απόλυτα ασφαλής θερμαντική μονάδα που εντός του περιβλήματος της περιλαμβάνει τα πάντα (εναλλάκτη, καυστήρα, κυκλοφορητή , δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας κ.λ.π)

Είναι  μικρός σε μέγεθος και εξαιρετικά ελαφρύς  και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί  είτε στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος είτε ακόμα και μέσα στο εκάστοτε διαμέρισμα.

Δεν απαιτεί κατακόρυφη καπνοδόχο καθώς τα ελάχιστα καπναέρια που αποβάλλονται με την καύση μπορούν να απορριφθούν με ένα οριζόντιο καπναγωγό (μπουρί) που αναρτάται συνήθως στην οροφή του μπαλκονιού που θα εγκατασταθεί ο λέβητας.

Η καύση του φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά καθαρή και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μυρωδιές και υπολείμματα.

Για τη εγκατάσταση του δεν απαιτείται η συγκατάθεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών στην πολυκατοικία αλλά απαιτείται η συγκατάθεση για την διέλευση των σωληνώσεων τροφοδοσίας σε περίπτωση που αυτές διέρχονται από άλλη ιδιοκτησία.

Για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου επίσης απαιτείται να υποβληθεί στην εταιρεία φυσικού αερίου ειδική μηχανολογική μελέτη για την άδεια χρήσης του φυσικού αερίου. 

Η εγκατάσταση του είναι πολύ εύκολη καθώς μπορεί να συνδεθεί απ'ευθείας με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του εκάστοτε διαμερίσματος με δύο σωληνώσεις ο οποίες θα ξεκινούν από τον λέβητα και θα καταλήγουν στον τοπικό συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων του διαμερίσματος.

Αν το διαμέρισμα δεν διαθέτει ξεχωριστό ατομικό δίκτυο σωληνώσεων (δηλαδή δεν έχει εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να κατασκευαστεί νέο δίκτυο σωληνώσεων εξωτερικά και το διαμέρισμα να αποκοπεί από το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων της πολυκατοικίας.

Παράλληλα μπορεί να παράγει άφθονο ζεστό νερό χρήσης χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό boiler καθώς λειτουργεί σαν ταχυθερμοσίφωνας
παράγοντας στιγμιαία όσο ζεστό νερό θέλουμε .

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με υφιστάμενο η νέο ηλιακό θερμοσίφωνα, δρώντας ενισχυτικά στην θέρμανση του νερού, σε περίπτωση που είτε δεν υπάρχει ηλιοφάνεια είτε η ηλιοφάνεια είναι ανεπαρκής για την θέρμανση του νερού.  

Υπάρχουν λέβητες φυσικού αερίου απλοί και συμπύκνωσης.

Οι λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου εκμεταλλεύονται την υψηλή θερμοκρασία των καπναεριών και κατά συνέπεια έχουν πολύ υψηλότερο βαθμό απόδοσης και πολύ πιο οικονομική λειτουργία.


ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Η λύση αυτή είναι σχεδόν ίδια με την παραπάνω αναφερόμενη λύση με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου με την μόνη διαφορά ότι αντί για το φυσικό αέριο που παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου τώρα η τροφοδοσία του λέβητα γίνεται από συστοιχία τεσσάρων ή το ελάχιστο τριών παραλληλισμένων φιαλών υγραερίου των 25 Kg .

Σε μπαλκόνια κτηρίων κατοικίας σύμφωνα με τον νόμο επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι 4 φιαλών υγραερίου συνολικού περιεχομένου μέχρι 100 Kg μέσα σε ερμάριο (ντουλάπι) ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.

Για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα υγραερίου απαιτείται η υποβολή ειδικής μηχανολογικής μελέτης  τόσο στην πολεοδομία όσο και στην πυροσβεστική υπηρεσία  καθώς και η σύνταξη Φακέλου Εγκατάστασης Υγραερίου (Φ.Ε.Υ) τα οποία συντάσσονται από έμπειρο μηχανικό (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο) και παραδίδονται υποχρεωτικά στον χρήστη προκειμένου να θέσει σε νόμιμη λειτουργία την εγκατάσταση του.

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι ισχύει και για τους ατομικούς λέβητες φυσικού αέριου που αναφέρονται παρά πάνω.

Οι ατομικοί λέβητες υγραερίου είναι καλύτερο για λόγους μεγαλύτερης ασφαλείας να τοποθετούνται στο μπαλκόνι και όχι σε εσωτερικό χώρο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό και αναγκαστικά θα πρέπει ο λέβητας να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο τότε θα πρέπει να προβλεφθούν τα κατάλληλα ανοίγματα αερισμού του χώρου καθώς και όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (ανιχνευτές υγραερίου σε συνδυασμό αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και ηλεκτροβάνα ασφαλείας).

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ MULTI η VRV-VRF
    
Πρόκειται για ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού θέρμανσης και ψύξης που διαθέτουν μία μόνο εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας αέρα- αέρα) και πολλές εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων.

Για κεντρική θέρμανση και ψύξη σε διαμέρισμα συνίσταται η χρήση καναλάτων μονάδων που μπορούν να αναρτηθούν από την οροφή. Ο αριθμός των εσωτερικών μονάδων εξαρτάται από το μέγεθος και την διαμόρφωση του διαμερίσματος. Για μικρά διαμερίσματα μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες ακόμα και με μία εσωτερική μονάδα. 

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του εν λόγω συστήματος είναι ότι :

 • Εκτός από θέρμανση παρέχει ταυτόχρονα και ψύξη κατά τους θερινούς μήνες.
 • Έχει εξαιρετικά οικονομική λειτουργία εξαιτίας του πολύ υψηλού βαθμού απόδοσης (COP = 4,5 και πάνω) που σημαίνει ότι καταναλώνοντας  1 Kwh ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται 4,5 Kwh θερμικής ενέργειας.

Η διανομή του αέρα  που προσάγεται από την εσωτερική μονάδα στους χώρους γίνεται  συνήθως με  εύκαμπτους αεραγωγούς και στόμια προσαγωγής αέρα . Η επιστροφή του αέρα στην μονάδα γίνεται μέσω αεραγωγών που τραβούν τον αέρα του εκάστοτε χώρου από χαμηλά έτσι ώστε να έχουμε σωστή και ομοιόμορφη θέρμανση σε κάθε χώρο. Οι αεραγωγοί αυτοί είναι ψευτοκολώνες που δημιουργούνται σε κάποιες γωνίες συμβολής τοίχων και κατασκευάζονται από γαλβανιζέ λαμαρίνα και επένδυση με γυψοσανίδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος είναι η τοποθέτηση ψευδοροφών σχεδόν σε όλους τους χώρους του διαμερίσματος προκειμένου αφενός να μη φαίνονται οι μονάδες και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των στομίων.

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος ποια η διαφορά του συγκεκριμένου συστήματος με την τοποθέτηση απλών κλιματιστικών σε κάθε χώρο.

Οι διαφορές είναι αρκετές και αναφέρουμε παρακάτω τις σημαντικότερες.


 • Χαμηλή ταχύτητα  και ομοιόμορφη διανομή του αέρα προσαγωγής με την τοποθέτηση κατάλληλων στομίων πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με τα κλασικά κλιματιστικά.
 • Επιστροφή του αέρα στην εσωτερική μονάδα από χαμηλά έτσι ώστε να έχουμε σωστή και ομοιόμορφη θέρμανση χωρίς τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με την χρήση κλασικών κλιματιστικών να μαζεύεται η θέρμανση ψηλά και να κρυώνουν τα κάτω μέλη του σώματος.  
 • Πολύ καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα αφού αφενός δεν χρειάζεται να γεμίσουν τα μπαλκόνια με μηχανήματα και αφετέρου μέσα στο σπίτι δεν φαίνεται τίποτα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ Οι αντλίες θερμότητας είναι η πλέον την πλέον οικονομική λύση  σε ότι αφορά την λειτουργία της για την θέρμανση ενός διαμερίσματος .

Οι αντλίες θερμότητας δεν παράγουν θερμότητα καταναλώνοντας κάποια καύσιμη ύλη (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλο, κάρβουνο, βιομάζα κ.λ.π). Λαμβάνουν την θερμότητα, κατά 75% περίπου, εντελώς δωρεάν από τον αέρα και για την λειτουργία τους απαιτείται κατανάλωση μικρής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεγάλη εξοικονόμηση με την χρήση αντλίας θερμότητας οφείλεται στον πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης που διαθέτουν (COP όπως ονομάζεται) και ο οποίος κυμαίνεται από το 2,5 έως το 3,5. Αυτό σημαίνει ότι μια αντλία θερμότητας που έχει βαθμό απόδοσης π.χ COP=3,5 για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, αποδίδει 3,5 kWh θερμικής ενέργειας !!!!!

Εκτός της εξαιρετικά οικονομικής λειτουργίας τους οι αντλίες θερμότητας έχουν τα εξής επί πλέον πλεονεκτήματα :


Δυνατότητα συνδυασμού με κάθε σύστημα θέρμανσης
Οι αντλίες θερμότητας είναι δυνατόν να συνδυαστούν σε όλους τους τύπους συστημάτων θέρμανσης (ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils με την χρήση αντλιών θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών) και θέρμανση με θερμαντικά σώματα (μέσω αντλιών θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών).

Δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής ζεστού νερού
Οι αντλίες θερμότητας μπορούν παράλληλα με την θέρμανση ή και την ψύξη να τροφοδοτήσουν κάποιο μπόιλερ για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με έως 80% χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από το πετρέλαιο και με 3,5 φορές χαμηλότερο κόστος απο την λειτουργία του μπόιλερ ή του θερμοσίφωνα με τις ηλεκτρικές τους αντιστάσεις.

Παροχή άνεσης και οικονομίας για όλο τον χρόνο.
Οι αντλίες θερμότητας είναι είναι το μοναδικό σύστημα που μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα και με εξαιρετική οικονομία τις απαιτήσεις για θέρμανση το χειμώνα, για ψύξη το καλοκαίρι και για ζεστό νερό χειμώνα - καλοκαίρι.

Η εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας είναι πολύ εύκολη καθώς μπορεί να συνδεθεί απ'ευθείας με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του εκάστοτε διαμερίσματος με δύο σωληνώσεις ο οποίες θα ξεκινούν από την αντλία θερμότητας και θα καταλήγουν στον τοπικό συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων του διαμερίσματος.


ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ


Αποτελεί μια  οικονομική λύση για την ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Ο ηλεκτρικός λέβητας  είναι μια πλήρης θερμαντική μονάδα που εντός του περιβλήματος της περιλαμβάνει τα πάντα (ηλεκτρικές αντιστάσεις εναλλάκτη, κυκλοφορητή , δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας κ.λ.π)

Είναι  μικρός σε μέγεθος, εξαιρετικά ελαφρύς και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί είτε εντός του διαμερίσματος είτε στο μπαλκόνι

Η εγκατάσταση του είναι πολύ εύκολη καθώς μπορεί να συνδεθεί απ'ευθείας με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του εκάστοτε διαμερίσματος με δύο σωληνώσεις ο οποίες θα ξεκινούν από τον λέβητα και θα καταλήγουν στον τοπικό συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων του διαμερίσματος.

Αν το διαμέρισμα δεν διαθέτει ξεχωριστό ατομικό δίκτυο σωληνώσεων (δηλαδή δεν έχει εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να κατασκευαστεί νέο δίκτυο σωληνώσεων εξωτερικά και το διαμέρισμα να αποκοπεί από το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο θέρμανσης της πολυκατοικίας.

Η λειτουργία του είναι εξαιρετικά καθαρή αφού δεν καταναλώνει κανενός είδους καύσιμο καθώς λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν μοντέλα ηλεκτρικών λεβήτων ισχύος από 6 έως και 24 Kw που δύναται να καλύψουν τις ανάγκες από ένα πολύ μικρό διαμέρισμα έως  και ένα διαμέρισμα επιφανείας 200 τ.μ

Πάνω από την ισχύ των 12 Kw απαιτείται η ύπαρξη τριφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού λέβητα συνήθως απαιτεί και την επαύξηση της ισχύος τής ηλεκτρικής εγκατάστασης του διαμερίσματος.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΟΜΠΑ-ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET


Αποτελεί μια αρκετά καλή λύση για  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οποίας το βασικό πλεονέκτημα είναι η πολύ φτηνή καύσιμη ύλη.

Η ατομική μονάδα σόμπα - λέβητας πέλλετ είναι μια πλήρης θερμαντική μονάδα που εντός του περιβλήματος της περιλαμβάνει τα πάντα (τον εναλλάκτη,  τον καυστήρα πέλλετ, το δοχείο αποθήκευσης του πέλλετ τον κυκλοφορητή ,  το δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας κ.λ.π)

Μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί είτε εντός του διαμερίσματος είτε στο μπαλκόνι.

Η εγκατάσταση του είναι πολύ εύκολη καθώς μπορεί να συνδεθεί απ'ευθείας με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του εκάστοτε διαμερίσματος με δύο σωληνώσεις ο οποίες θα ξεκινούν από τον λέβητα και θα καταλήγουν στον τοπικό συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων του διαμερίσματος.

Επίσης μπορεί να συνδεθεί με οιανδήποτε μπόιλερ παραγωγής ζεστού νερού προσφέροντας άφθονο και πολύ φτηνό ζεστό νερό χρήσης για τις ανάγκες του σπιτιού.

Η απαγωγή των καπναερίων γίνεται με ανοξείδωτη μονωμένη καπνοδόχο η οποία καταλήγει στο ανώτερο σημείο του κτηρίου. Αν υπάρχει πρόβλημα, στην περίπτωση που το διαμέρισμα βρίσκεται σε χαμηλό όροφο, τότε μπορεί να τοποθετηθεί ενδιάμεσα μεταξύ λέβητα και απόρριψης των καπναερίων τής καπνοδόχου ειδικό δοχείο - φίλτρο με νερό. Το κόστος του είναι μικρό και στην περίπτωση αυτή η καπνοδόχος δεν βγάζει καμιά μαυρίλα και μπορεί η απόληξη της να είναι στο μπαλκόνι τής εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Η καλή και οικονομική λειτουργία μιας ατομικής μονάδας - λέβητα πέλλετ εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Από την ποιότητα τής μονάδας η οποία θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις καθώς και από την ποιότητα της καύσιμης ύλης (πέλλετ). Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση πολύ φτηνών και χωρίς πιστοποίηση συσκευών καθώς και η αγορά πολύ φτηνού και κακής ποιότητας πέλλετ.

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ


Η εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών αποτελεί μια ιδανική λύση για ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας αρκεί αυτό να διαθέτει καλές μονώσεις καθώς και πολύ καλά κουφώματα με διπλά τζάμια.

Οι θερμοσυσσωρευτές λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και αποθηκεύουν την θερμική ενέργεια που παράγεται κατά τα χρονικά διαστήματα που παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια με μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο. Την θερμική ενέργεια που έχουν συσσωρεύσει κατά την λειτουργία τους με το μειωμένο τιμολόγιο την εκφορτίζουν κατά τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας προφέροντας ιδιαίτερη θαλπωρή.

Για την εγκατάστασή τους απαιτείται η κατασκευή   νέων ιδιαίτερων καλωδιώσεων τροφοδοσίας μονοφασικών ή και τριφασικών καθώς και αλλαγή και ενίσχυση του ηλεκτρικού πίνακα. Οι νέες καλωδιώσεις, εφόσον είναι εφικτό μπορούν να τρέξουν σε υφιστάμενες εντοιχισμένες σωληνώσεις των ηλεκτρικών δικτύων του διαμερίσματος , αν και τις περισσότερες κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό οπότε κατά συνέπεια απαιτούνται νέες οδεύσεις που διασφαλίζονται συνήθως με διακριτικά πλαστικά κανάλια που τοποθετούνται πάνω από τα υφιστάμενα σοβαντεπί.

Ελπίζουμε αυτό το άρθρο μας να ήταν αρκετά κατατοπιστικό προκειμένου να σας ενημερώσει για όλες σχεδόν τις εναλλακτικές λύσεις Ατομικής Θέρμανσης που μπορούν να υλοποιηθούν προκειμένου ένα υφιστάμενο διαμέρισμα σε πολυκατοικία να αποκτήσει την πλήρη αυτονομία του .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας την γνώση, πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον απαιτητικό τομέα τής θέρμανσης καθώς και μια μεγάλη γκάμα αξιόπιστων εξοπλισμών και συσκευών θέρμανσης επώνυμων κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ παρέχοντας την μελέτη, την προμήθεια του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση τής εκάστοτε εγκατάστασης με  το κλειδί στο χέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 2106020152 και 6936020152.
Επίσης θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Δ. Παπανικολάου 12 στο Κορωπί Αττικής προκειμένου να σας ενημερώσουμε από κοντά, χωρίς καμιά δέσμευση, για όλες επιλογές που έχετε καθώς και να επιλύσουμε τις όποιες απορίες υπάρχουν.

4 σχόλια:

 1. Στο συγκεκριμμένο ημιτελές διαμέρισμα υπάρχει πρόνοια για εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών. Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί Ατομικός Ανοξείδωτος Λέβητας Πετρελαίου αντί για τους θερμοσυσσωρευτές, με κάποια προσαρμογή; Ποιό είναι το κόστος του ΑΑΛΠ και πόσα περίπου θα κοστίσει η όλη εγκατάσταση σε δ/σμα 90 τμ. ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στο συγκεκριμμένο ημιτελές διαμέρισμα υπάρχει πρόνοια για εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών. Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί Ατομικός Ανοξείδωτος Λέβητας Πετρελαίου αντί για τους θερμοσυσσωρευτές, με κάποια προσαρμογή; Ποιό είναι το κόστος του ΑΑΛΠ και πόσα περίπου θα κοστίσει η όλη εγκατάσταση σε δ/σμα 90 τμ. ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μπορω να βαλω ατομικο λεβητα πετρελαιου και να συνδεσω δυο διαμερισματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή