Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Επιδότηση εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες


Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την  επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες για αντικατάσταση  των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου. Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο. 

Το πρόγραμμα καλύπτει την αγορά συσκευών, εξοπλισμού και υλικών που απαιτούνται για την μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου σε αντίστοιχη εγκατάσταση  φυσικού αερίου, όπως καυστήρας, λέβητας, γραμμή σωληνώσεων φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων (καπνοδόχος), κόστος μελέτης και επίβλεψης καθώς κόστος εγκατάστασης ( εργατικά).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις
 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία, και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.
 • Έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλαδή στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα τηςπου αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερηή ίση των 2.500 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30/06/2014.
 •  Βρίσκεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής.
 • Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.
Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούμενους θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση).

Επιλέξιμες δαπάνες − Ύψος επιχορήγησης
Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται με ποσοστό 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα ως εξής:

Ανώτατο Ποσό  επιχορήγησης χωρίς αλλαγή λέβητα (μόνο αντικατάσταση καυστήρα)

 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 0 - 35000 Kcal/h : 1000 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 35001 - 120000 Kcal/h : 1500 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 120001 - 170000 Kcal/h : 2300 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 170001 - 20000 Kcal/h : 3300 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από > 200000 Kcal/h : 4700 ευρώ
Ανώτατο Ποσό  επιχορήγησης με αλλαγή λέβητα.
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 0 - 35000 Kcal/h : 1150 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 35001 - 120000 Kcal/h : 2000 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 120001 - 170000 Kcal/h : 3000 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από 170001 - 20000 Kcal/h : 4000 ευρώ
 • Ισχύς υφιστάμενου λέβητα από > 200000 Kcal/h : 5000 ευρ
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν και το αντίστοιχο ΦΠΑ.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και την μελέτη των εγκαταστάσεων, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.


Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον ειδικές εταιρίες στον τομέα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα γνώση, πολυετή εμπειρία, οργάνωση, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και αποδεδειγμένη αξιοπιστία, έχοντας να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για την λειτουργία της θέρμανσης πάσης φύσεως κτηρίων. 

Η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στην μελέτη και την κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για την θέρμανση κτηρίων της δίνει την δυνατότητα να μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε τεχνικές ιδιαιτερότητες του κάθε κτηρίου καθώς και στις οικονομικές δυνατότητες των πελατών της. 

Οι εγκαταστάσεις που παραδίδουμε διαθέτουν όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο σε ότι αφορά τον εξοπλισμό όσο και σε ότι αφορά την μελέτη και κατασκευή τους, τα οποία τις καθιστούν ασφαλείς, αξιόπιστες και παράλληλα εξαιρετικά οικονομικές στην λειτουργία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εγγυάται για μια ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση φυσικού αερίου που θα κατασκευαστεί από τα εξειδικευμένα συνεργεία της με βάση εμπεριστατωμένη και σοβαρή μελέτη φυσικού αερίου, θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανονισμούς, θα διαθέτει αξιόπιστο εξοπλισμό και υλικά και προ παντός θα λειτουργεί πολύ οικονομικά.

Καλέστε μας τώρα για την δική σας εγκατάσταση φυσικού αερίου στα τηλέφωνα 2106020152, 6936020152 η συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.1 σχόλιο: